داده ها

آخرین معامله 32,665 604.00 1.88
قیمت پایانی 32,343 282.00 0.88
اولین قیمت 31,420
قیمت دیروز 32,061
بازه روز 32,700 31,420
قیمت مجاز 31,351 30,123
بازه هفته 32,742 30,123
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 10 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 69
حجم معاملات 47,482
ارزش معاملات 1.536 میلیارد
ارزش بازار 323.43 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 47,482 47,482
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 28 35
حقیقی 28 35
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
15 16,868 31,351 0 0 0
1 1,650 30,209 0 0 0
1 500 30,200 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/27)

65