قیمت پایانی تغییر درصد
41,095 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 41,095 0.00 0.00
قیمت پایانی 41,095 0.00 0.00
اولین قیمت 41,095
قیمت دیروز 41,095
بازه روز 41,095 41,095
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 10 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 2
حجم معاملات 230
ارزش معاملات 9.452 میلیون
ارزش بازار 410.95 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 230 230
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 2 1
حقیقی 2 1
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/31)

65