داده ها

آخرین معامله 4,449 92.00 2.11
قیمت پایانی 4,375 18.00 0.41
اولین قیمت 4,150
قیمت دیروز 4,357
بازه روز 4,455 4,150
قیمت مجاز 4,574 4,140
بازه هفته 4,996 4,356
بازه سال - -
P/E 686875
تعداد سهام 240 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 110,988

معاملات

تعداد معاملات 183
حجم معاملات 494,295
ارزش معاملات 2.162 میلیارد
ارزش بازار 1.05 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 459,593 494,295
حقوقی 34,702 0
تعداد خرید فروش
مجموع 62 69
حقیقی 61 69
حقوقی 1 0
تغییر حقوقی به حقیقی 151.821 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
3 15,901 4,409 4,449 2,500 2
1 8,000 4,406 4,450 2,949 1
1 239 4,405 4,455 950 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/27)

65