داده ها

آخرین معامله 2,000 43.00 2.10
قیمت پایانی 2,009 34.00 1.66
اولین قیمت 2,001
قیمت دیروز 2,043
بازه روز 2,026 2,000
قیمت مجاز 2,056 1,862
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 315413
تعداد سهام 240 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 265,252

معاملات

تعداد معاملات 165
حجم معاملات 842,050
ارزش معاملات 1.692 میلیارد
ارزش بازار 482.16 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 842,050 842,050
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 71 45
حقیقی 71 45
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 4,736 2,000 2,018 2,200 1
1 550 1,980 2,019 2,500 1
1 2,000 1,971 2,020 9,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/10/26)

65