داده ها

آخرین معامله 3,298 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,327 0.00 0.00
اولین قیمت 3,276
قیمت دیروز 3,327
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,056 1,862
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 522339
تعداد سهام 240 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 265,252

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 798.48 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 20,000 3,278 3,299 9,120 1
1 12,500 3,276 3,300 754 1
1 1,000 2,421 3,330 17,910 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/31)

65