داده ها

آخرین معامله 5,820 13.00 0.22
قیمت پایانی 5,995 162.00 2.78
اولین قیمت 6,000
قیمت دیروز 5,833
بازه روز 6,124 5,751
قیمت مجاز 6,124 5,542
بازه هفته 5,422 4,922
بازه سال - -
P/E 941215
تعداد سهام 240 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 96,000

معاملات

تعداد معاملات 812
حجم معاملات 3.179 میلیون
ارزش معاملات 19.055 میلیارد
ارزش بازار 1.439 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 3.174 میلیون 3.179 میلیون
حقوقی 5,000 7
تعداد خرید فروش
مجموع 371 180
حقیقی 370 179
حقوقی 1 1
تغییر حقوقی به حقیقی 29.933 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,000 5,821 6,000 33,268 3
1 12,730 5,820 6,016 4,367 1
1 1,000 5,811 6,050 5,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/25)

65