داده ها

آخرین معامله 2,218 49.00 2.26
قیمت پایانی 2,183 14.00 0.65
اولین قیمت 2,170
قیمت دیروز 2,169
بازه روز 2,249 2,135
قیمت مجاز 2,056 1,862
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 342731
تعداد سهام 240 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 265,252

معاملات

تعداد معاملات 156
حجم معاملات 1.124 میلیون
ارزش معاملات 2.454 میلیارد
ارزش بازار 523.92 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.124 میلیون 1.124 میلیون
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 41 73
حقیقی 41 73
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 9,000 2,202 2,218 31,000 1
2 30,000 2,160 2,219 3,500 1
5 250,000 2,150 2,229 10,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/01/5)

65