داده ها

آخرین معامله 1,955 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,979 0.00 0.00
اولین قیمت 1,924
قیمت دیروز 1,979
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,077 1,881
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 310703
تعداد سهام 240 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 252,653

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 474.96 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 2,801 1,955 1,980 15,000 1
1 8,000 1,954 1,989 3,000 1
2 3,908 1,952 1,990 3,539 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/26)

65