داده ها

آخرین معامله 2,299 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,299 0.00 0.00
اولین قیمت 2,299
قیمت دیروز 2,299
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,299 2,081
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 360943
تعداد سهام 240 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 238,663

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 551.76 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
63 1.397 میلیون 2,299 0 0 0
1 2,173 2,290 0 0 0
1 8,038 2,229 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/06/27)

65