قیمت پایانی تغییر درصد
3,205 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 3,260 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,205 0.00 0.00
اولین قیمت 3,250
قیمت دیروز 3,205
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,356 3,038
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 503185
تعداد سهام 240 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 153,046

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 769.2 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 440 3,216 3,268 10,000 1
1 1,000 3,180 3,279 10,000 1
1 1,000 3,173 3,289 10,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/30)

65