قیمت پایانی تغییر درصد
12,619 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 12,354 0.00 0.00
قیمت پایانی 12,619 0.00 0.00
اولین قیمت 12,521
قیمت دیروز 12,619
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 14,557 13,171
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 1.45 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 580,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 18.298 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 100 12,200 12,819 6 1
0 0 0 13,050 1,141 1
0 0 0 13,200 5,554 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/1)

65