قیمت پایانی تغییر درصد
18,439 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 19,000 0.00 0.00
قیمت پایانی 18,439 0.00 0.00
اولین قیمت 19,180
قیمت دیروز 18,439
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 19,938 18,040
بازه هفته 19,180 17,213
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 1.45 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 573,756

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 26.737 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 4,025 18,960 19,149 2,033 1
2 10,000 18,700 19,150 2,065 1
1 5,000 18,691 19,160 15,263 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/27)

65