قیمت پایانی تغییر درصد
11,534 481.00 4.35

داده ها

آخرین معامله 11,605 552.00 4.99
قیمت پایانی 11,534 481.00 4.35
اولین قیمت 11,605
قیمت دیروز 11,053
بازه روز 11,605 11,503
قیمت مجاز 11,605 10,501
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 1.45 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 580,000

معاملات

تعداد معاملات 110
حجم معاملات 507,595
ارزش معاملات 5.89 میلیارد
ارزش بازار 16.724 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 382,495 507,595
حقوقی 125,100 0
تعداد خرید فروش
مجموع 44 54
حقیقی 41 54
حقوقی 3 0
تغییر حقوقی به حقیقی 1.443 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
61 227,671 11,605 13,400 160 1
5 45,000 11,604 14,257 250 1
3 9,635 11,600 14,350 3,500 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/2)

65