قیمت پایانی تغییر درصد
1,881 54.00 2.79

داده ها

آخرین معامله 1,870 65.00 3.36
قیمت پایانی 1,881 54.00 2.79
اولین قیمت 1,912
قیمت دیروز 1,935
بازه روز 1,938 1,850
قیمت مجاز 2,031 1,839
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 161766
تعداد سهام 1.82 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 728,000

معاملات

تعداد معاملات 284
حجم معاملات 3.024 میلیون
ارزش معاملات 5.687 میلیارد
ارزش بازار 3.423 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 2.166 میلیون 3.024 میلیون
حقوقی 858,066 0
تعداد خرید فروش
مجموع 97 102
حقیقی 95 102
حقوقی 2 0
تغییر حقوقی به حقیقی 1.614 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 97,477 1,870 1,879 8,630 2
4 20,000 1,868 1,880 105,000 2
11 58,900 1,867 1,881 96,738 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/27)

65