قیمت پایانی تغییر درصد
2,399 40.00 1.64

داده ها

آخرین معامله 2,420 19.00 0.78
قیمت پایانی 2,399 40.00 1.64
اولین قیمت 2,477
قیمت دیروز 2,439
بازه روز 2,477 2,320
قیمت مجاز 2,101 1,901
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 206314
تعداد سهام 1.82 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 728,000

معاملات

تعداد معاملات 360
حجم معاملات 2.265 میلیون
ارزش معاملات 5.432 میلیارد
ارزش بازار 4.366 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 2.156 میلیون 2.265 میلیون
حقوقی 108,395 0
تعداد خرید فروش
مجموع 153 100
حقیقی 152 100
حقوقی 1 0
تغییر حقوقی به حقیقی 260.04 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 7,724 2,410 2,420 15,105 2
2 4,500 2,403 2,424 16,000 1
2 22,605 2,401 2,431 35,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/27)

65