قیمت پایانی تغییر درصد
2,294 73.00 3.29

داده ها

آخرین معامله 2,247 26.00 1.17
قیمت پایانی 2,294 73.00 3.29
اولین قیمت 2,332
قیمت دیروز 2,221
بازه روز 2,332 2,200
قیمت مجاز 2,101 1,901
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 197284
تعداد سهام 1.82 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 728,000

معاملات

تعداد معاملات 1,106
حجم معاملات 11.556 میلیون
ارزش معاملات 26.509 میلیارد
ارزش بازار 4.175 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 11.484 میلیون 8.746 میلیون
حقوقی 71,587 2.81 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 297 333
حقیقی 296 330
حقوقی 1 3
تغییر حقوقی به حقیقی 6.282 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 3,625 2,221 2,250 1,647 1
4 6,000 2,215 2,258 5,000 1
1 2,000 2,212 2,260 700 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/10/26)

65