قیمت پایانی تغییر درصد
3,365 166.00 4.70

داده ها

آخرین معامله 3,379 152.00 4.30
قیمت پایانی 3,365 166.00 4.70
اولین قیمت 3,520
قیمت دیروز 3,531
بازه روز 3,520 3,355
قیمت مجاز 3,707 3,355
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 289390
تعداد سهام 1.82 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 728,000

معاملات

تعداد معاملات 643
حجم معاملات 5.627 میلیون
ارزش معاملات 18.936 میلیارد
ارزش بازار 6.124 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 5.417 میلیون 5.627 میلیون
حقوقی 210,228 0
تعداد خرید فروش
مجموع 322 91
حقیقی 320 91
حقوقی 2 0
تغییر حقوقی به حقیقی 707.417 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 5,253 3,359 3,379 7,056 1
4 2,869 3,355 3,381 10,000 1
1 10,000 3,275 3,398 5,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/05/1)

65