قیمت پایانی تغییر درصد
5,558 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 5,500 0.00 0.00
قیمت پایانی 5,558 0.00 0.00
اولین قیمت 5,571
قیمت دیروز 5,558
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 5,919 5,357
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 50022
تعداد سهام 6 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 33.348 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 33,889 5,500 5,559 100 1
1 50,000 5,480 5,564 10,000 1
1 1,000 5,460 5,571 8,880 3

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/23)

65