قیمت پایانی تغییر درصد
6,148 40.00 0.65

داده ها

آخرین معامله 6,157 49.00 0.80
قیمت پایانی 6,148 40.00 0.65
اولین قیمت 6,124
قیمت دیروز 6,108
بازه روز 6,210 6,100
قیمت مجاز 5,554 5,026
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 55332
تعداد سهام 6 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 214
حجم معاملات 365,818
ارزش معاملات 2.249 میلیارد
ارزش بازار 36.888 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 235,501 365,818
حقوقی 130,317 0
تعداد خرید فروش
مجموع 89 75
حقیقی 87 75
حقوقی 2 0
تغییر حقوقی به حقیقی 801.189 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 2,004 6,131 6,157 3,168 1
1 10,000 6,130 6,169 1,350 1
1 10,000 6,122 6,170 3,673 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/5)

65