قیمت پایانی تغییر درصد
7,043 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 7,048 0.00 0.00
قیمت پایانی 7,043 0.00 0.00
اولین قیمت 7,045
قیمت دیروز 7,043
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 5,554 5,026
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 63387
تعداد سهام 6 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 42.258 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 48,318 7,044 7,048 624 1
1 3,550 7,041 7,054 20,000 1
4 73,609 7,040 7,055 1,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/3)

65