قیمت پایانی تغییر درصد
5,889 16.00 0.27

داده ها

آخرین معامله 5,899 6.00 0.10
قیمت پایانی 5,889 16.00 0.27
اولین قیمت 5,840
قیمت دیروز 5,905
بازه روز 5,900 5,801
قیمت مجاز 6,200 5,610
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 53001
تعداد سهام 6 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 150
حجم معاملات 426,364
ارزش معاملات 2.511 میلیارد
ارزش بازار 35.334 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 289,339 190,622
حقوقی 139,025 237,742
تعداد خرید فروش
مجموع 80 47
حقیقی 78 43
حقوقی 2 4
تغییر حقوقی به حقیقی 581.344 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,600 5,898 5,899 45,365 3
1 1,000 5,890 5,900 94,877 4
1 2,000 5,888 5,905 1,340 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/30)

65