قیمت پایانی تغییر درصد
4,311 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 4,311 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,311 0.00 0.00
اولین قیمت 4,248
قیمت دیروز 4,311
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,460 4,036
بازه هفته 4,600 4,200
بازه سال - -
P/E 38799
تعداد سهام 9 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 38.799 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 800 4,323 4,323 1,170 2
1 470 4,311 4,332 468 1
1 3,000 4,310 4,335 167 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/20)

65