قیمت پایانی تغییر درصد
7,329 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 7,398 0.00 0.00
قیمت پایانی 7,329 0.00 0.00
اولین قیمت 7,490
قیمت دیروز 7,329
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 7,873 7,125
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 65961
تعداد سهام 4 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 29.316 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 30,000 7,311 7,400 35,000 1
2 19,325 7,304 7,480 866 1
1 300 7,303 7,485 20,100 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/06/27)

65