قیمت پایانی تغییر درصد
2,110 69.00 3.17

داده ها

آخرین معامله 2,071 108.00 4.96
قیمت پایانی 2,110 69.00 3.17
اولین قیمت 2,250
قیمت دیروز 2,179
بازه روز 2,250 2,071
قیمت مجاز 2,287 2,071
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 322830
تعداد سهام 500 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 240,732

معاملات

تعداد معاملات 613
حجم معاملات 3.859 میلیون
ارزش معاملات 8.144 میلیارد
ارزش بازار 1.055 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 3.859 میلیون 3.859 میلیون
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 185 134
حقیقی 185 134
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,000 1,425 2,071 83,912 6
1 3,000 1,415 2,077 8,464 1
0 0 0 2,100 10,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/1)

65