قیمت پایانی تغییر درصد
4,200 147.00 3.63

داده ها

آخرین معامله 4,150 97.00 2.39
قیمت پایانی 4,200 147.00 3.63
اولین قیمت 4,200
قیمت دیروز 4,053
بازه روز 4,255 4,067
قیمت مجاز 4,255 3,851
بازه هفته 3,899 3,562
بازه سال - -
P/E 642600
تعداد سهام 500 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 200,000

معاملات

تعداد معاملات 1,226
حجم معاملات 7.739 میلیون
ارزش معاملات 32.507 میلیارد
ارزش بازار 2.1 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 7.739 میلیون 7.739 میلیون
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 520 260
حقیقی 520 260
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 400 4,140 4,155 50,000 1
4 13,150 4,120 4,185 3,360 1
3 8,000 4,116 4,210 3,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/25)

65