قیمت پایانی تغییر درصد
2,443 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,428 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,443 0.00 0.00
اولین قیمت 2,382
قیمت دیروز 2,443
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,565 2,321
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 373779
تعداد سهام 500 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.222 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 14,800 2,405 2,588 2,569 1
3 34,051 2,400 2,597 1,000 1
1 500 2,353 2,598 3,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/26)

65