قیمت پایانی تغییر درصد
3,302 67.00 1.99

داده ها

آخرین معامله 3,300 69.00 2.05
قیمت پایانی 3,302 67.00 1.99
اولین قیمت 3,251
قیمت دیروز 3,369
بازه روز 3,535 3,250
قیمت مجاز 3,537 3,201
بازه هفته 3,899 3,469
بازه سال - -
P/E 505206
تعداد سهام 500 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 200,000

معاملات

تعداد معاملات 468
حجم معاملات 2.657 میلیون
ارزش معاملات 8.773 میلیارد
ارزش بازار 1.651 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 2.649 میلیون 2.672 میلیون
حقوقی 23,000 0
تعداد خرید فروش
مجموع 198 108
حقیقی 197 108
حقوقی 1 0
تغییر حقوقی به حقیقی 75.946 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
11 52,259 3,300 3,364 7,424 2
2 3,332 3,290 3,365 1,627 1
4 21,602 3,280 3,369 10,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/27)

65