قیمت پایانی تغییر درصد
1,635 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,642 7.00 0.43
قیمت پایانی 1,635 0.00 0.00
اولین قیمت 1,649
قیمت دیروز 1,635
بازه روز 1,649 1,625
قیمت مجاز 1,901 1,721
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 250155
تعداد سهام 500 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 289,855

معاملات

تعداد معاملات 250
حجم معاملات 2.378 میلیون
ارزش معاملات 3.889 میلیارد
ارزش بازار 817.5 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 2.378 میلیون 2.378 میلیون
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 41 42
حقیقی 41 42
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,225 1,625 1,642 11,110 2
2 14,000 1,622 1,644 50,000 1
4 22,700 1,621 1,649 6,100 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/10/26)

65