داده ها

آخرین معامله 1,713 43.00 2.45
قیمت پایانی 1,751 5.00 0.28
اولین قیمت 1,751
قیمت دیروز 1,756
بازه روز 1,780 1,713
قیمت مجاز 1,843 1,669
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 267903
تعداد سهام 500 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 282,008

معاملات

تعداد معاملات 219
حجم معاملات 1.767 میلیون
ارزش معاملات 3.094 میلیارد
ارزش بازار 875.5 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.771 میلیون 1.771 میلیون
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 44 92
حقیقی 44 92
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 9,183 1,713 1,744 10,000 2
2 34,884 1,712 1,745 32,348 3
1 10,000 1,711 1,746 4,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/26)

65