قیمت پایانی تغییر درصد
9,280 437.00 4.50

داده ها

آخرین معامله 9,232 485.00 4.99
قیمت پایانی 9,280 437.00 4.50
اولین قیمت 9,232
قیمت دیروز 9,717
بازه روز 9,700 9,232
قیمت مجاز 10,202 9,232
بازه هفته 9,264 8,670
بازه سال - -
P/E 19599360
تعداد سهام 1.03 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 412,000

معاملات

تعداد معاملات 2,306
حجم معاملات 8.334 میلیون
ارزش معاملات 77.339 میلیارد
ارزش بازار 9.558 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 5.905 میلیون 8.074 میلیون
حقوقی 2.429 میلیون 260,694
تعداد خرید فروش
مجموع 1,030 668
حقیقی 1,027 666
حقوقی 3 2
تغییر حقوقی به حقیقی 20.121 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 130 8,850 9,232 206,685 5
1 1,500 8,000 9,234 100 1
1 134 7,477 9,240 1,900 3

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/26)

65