قیمت پایانی تغییر درصد
6,238 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 6,399 0.00 0.00
قیمت پایانی 6,238 0.00 0.00
اولین قیمت 5,998
قیمت دیروز 6,238
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 6,628 5,998
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 13174656
تعداد سهام 1.03 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 412,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 6.425 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 5,000 6,361 6,450 84,000 1
1 11,053 6,352 6,474 1,000 1
2 2,900 6,351 6,475 63,917 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/26)

65