قیمت پایانی تغییر درصد
4,438 184.00 4.33

داده ها

آخرین معامله 4,400 146.00 3.43
قیمت پایانی 4,438 184.00 4.33
اولین قیمت 4,450
قیمت دیروز 4,254
بازه روز 4,450 4,350
قیمت مجاز 4,466 4,042
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 9373056
تعداد سهام 1.03 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 412,000

معاملات

تعداد معاملات 62
حجم معاملات 490,102
ارزش معاملات 2.175 میلیارد
ارزش بازار 4.571 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 342,232 433,524
حقوقی 147,870 56,578
تعداد خرید فروش
مجموع 42 23
حقیقی 40 22
حقوقی 2 1
تغییر حقوقی به حقیقی 405.154 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 485 4,370 4,371 1,000 1
1 6,000 4,362 4,400 31,288 1
1 31,000 4,361 4,427 3,200 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/1)

65