قیمت پایانی تغییر درصد
4,319 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 4,333 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,319 0.00 0.00
اولین قیمت 4,285
قیمت دیروز 4,319
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,983 3,605
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 9121728
تعداد سهام 1.03 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 412,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 4.449 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 400 4,318 4,347 5,050 2
1 2,072 4,317 4,350 1,400 1
2 5,430 4,310 4,380 5,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/28)

65