قیمت پایانی تغییر درصد
6,503 180.00 2.69

داده ها

آخرین معامله 6,619 64.00 0.96
قیمت پایانی 6,503 180.00 2.69
اولین قیمت 6,960
قیمت دیروز 6,683
بازه روز 6,960 6,349
قیمت مجاز 3,983 3,605
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 13734336
تعداد سهام 1.03 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 412,000

معاملات

تعداد معاملات 1,142
حجم معاملات 4.048 میلیون
ارزش معاملات 26.321 میلیارد
ارزش بازار 6.698 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 3.953 میلیون 3.882 میلیون
حقوقی 95,000 166,046
تعداد خرید فروش
مجموع 438 331
حقیقی 436 328
حقوقی 2 3
تغییر حقوقی به حقیقی 462.012 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 19,859 6,500 6,675 23,826 1
1 5,490 6,445 6,700 50,000 1
1 3,000 6,442 6,790 1,785 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/30)

65