داده ها

آخرین معامله 11,441 0.00 0.00
قیمت پایانی 11,441 0.00 0.00
اولین قیمت 11,441
قیمت دیروز 11,441
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 10,204 9,610
بازه هفته 10,510 10,204
بازه سال - -
P/E 10834627
تعداد سهام 600 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 6.865 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
16 167,288 10,204 0 0 0
1 118 10,100 0 0 0
0 0 0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/27)

65