داده ها

آخرین معامله 5,099 1,415.00 38.41
قیمت پایانی 3,686 2.00 0.05
اولین قیمت 5,099
قیمت دیروز 3,684
بازه روز 5,099 5,099
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 5,100 3,702
بازه سال - -
P/E 3490642
تعداد سهام 600 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 250,000

معاملات

تعداد معاملات 1
حجم معاملات 400
ارزش معاملات 2.04 میلیون
ارزش بازار 2.212 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 400 400
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 1 1
حقیقی 1 1
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/10/29)

65