داده ها

آخرین معامله 9,470 0.00 0.00
قیمت پایانی 9,470 0.00 0.00
اولین قیمت 9,470
قیمت دیروز 9,470
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 8,000 8,000
بازه سال - -
P/E 8968090
تعداد سهام 600 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 250,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 5.682 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/25)

65