قیمت پایانی تغییر درصد
5,339 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 5,339 0.00 0.00
قیمت پایانی 5,339 0.00 0.00
اولین قیمت 5,339
قیمت دیروز 5,339
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 5,901 5,339
بازه هفته 6,370 5,645
بازه سال - -
P/E 3908148
تعداد سهام 4.8 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.874 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 25.628 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 15,000 5,023 5,339 80,000 6
1 1,000 2,916 5,400 700 1
0 0 0 5,500 8,339 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/26)

65