قیمت پایانی تغییر درصد
4,275 202.00 4.96

داده ها

آخرین معامله 4,276 203.00 4.98
قیمت پایانی 4,275 202.00 4.96
اولین قیمت 4,276
قیمت دیروز 4,073
بازه روز 4,276 4,230
قیمت مجاز 4,276 3,870
بازه هفته 3,981 3,302
بازه سال - -
P/E 3129300
تعداد سهام 4.8 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.92 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 1,286
حجم معاملات 31.115 میلیون
ارزش معاملات 133.023 میلیارد
ارزش بازار 20.52 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 27.295 میلیون 21.553 میلیون
حقوقی 3.82 میلیون 9.562 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 503 226
حقیقی 498 218
حقوقی 5 8
تغییر حقوقی به حقیقی 24.546 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
92 915,880 4,276 0 0 0
1 4,000 4,275 0 0 0
1 20,000 4,255 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/24)

65