قیمت پایانی تغییر درصد
2,045 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,040 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,045 0.00 0.00
اولین قیمت 2,060
قیمت دیروز 2,045
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,186 1,978
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1496940
تعداد سهام 3.7 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.48 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 7.567 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 10,000 2,024 2,040 3,897 1
1 10,000 2,023 2,049 10,000 1
1 10,000 2,022 2,050 4,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/10/30)

65