قیمت پایانی تغییر درصد
1,883 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,906 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,883 0.00 0.00
اولین قیمت 1,920
قیمت دیروز 1,883
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,956 1,770
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1378356
تعداد سهام 3.7 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.48 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 6.967 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 20,000 1,900 1,908 1,630 1
1 780 1,880 1,910 50,000 1
3 23,052 1,845 1,914 2,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/29)

65