قیمت پایانی تغییر درصد
3,546 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 3,550 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,546 0.00 0.00
اولین قیمت 3,712
قیمت دیروز 3,546
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,909 3,537
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 195030
تعداد سهام 678.347 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.405 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
4 109,068 3,537 3,600 17,400 2
1 8,059 2,470 3,649 1,000 1
0 0 0 3,650 2,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/05/1)

65