قیمت پایانی تغییر درصد
2,619 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,584 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,619 0.00 0.00
اولین قیمت 2,698
قیمت دیروز 2,619
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,620 2,372
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 144045
تعداد سهام 678.347 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 271,339

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.777 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 777 2,556 2,583 5,000 1
1 2,500 2,555 2,585 1,512 1
1 11,770 2,548 2,590 2,099 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/10/30)

65