قیمت پایانی تغییر درصد
4,543 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 4,522 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,543 0.00 0.00
اولین قیمت 4,580
قیمت دیروز 4,543
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,998 4,522
بازه هفته 4,830 4,504
بازه سال - -
P/E 249865
تعداد سهام 678.347 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 271,339

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.082 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 229 4,380 4,522 1.829 میلیون 77
1 5,000 4,211 4,539 1,260 2
0 0 0 4,540 28,654 4

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/27)

65