داده ها

آخرین معامله 2,480 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,492 0.00 0.00
اولین قیمت 2,570
قیمت دیروز 2,492
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,634 2,384
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 137060
تعداد سهام 678.347 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 271,339

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.69 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 6,000 2,481 2,499 7,000 1
1 3,000 2,480 2,500 3,500 1
2 23,233 2,470 2,519 50,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/06/27)

65