قیمت پایانی تغییر درصد
3,529 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 3,500 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,529 0.00 0.00
اولین قیمت 3,450
قیمت دیروز 3,529
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,620 2,372
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 194095
تعداد سهام 678.347 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 271,339

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.394 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 1,706 3,500 3,520 502 2
1 300 3,476 3,530 14,772 1
1 430 3,465 3,533 25,036 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/4)

65