داده ها

آخرین معامله 3,650 92.00 2.46
قیمت پایانی 3,638 104.00 2.78
اولین قیمت 3,571
قیمت دیروز 3,742
بازه روز 3,750 3,555
قیمت مجاز 3,929 3,555
بازه هفته 4,139 3,810
بازه سال - -
P/E -152796
تعداد سهام 913.939 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 365,575

معاملات

تعداد معاملات 2,435
حجم معاملات 21.893 میلیون
ارزش معاملات 79.64 میلیارد
ارزش بازار 3.325 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 21.893 میلیون 21.867 میلیون
حقوقی 0 26,500
تعداد خرید فروش
مجموع 722 556
حقیقی 722 555
حقوقی 0 1
تغییر حقوقی به حقیقی 96.407 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 9,000 3,631 3,696 25,000 1
1 5,592 3,630 3,697 8,816 1
3 20,000 3,620 3,700 4,124 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/31)

65