داده ها

آخرین معامله 1,325 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,324 0.00 0.00
اولین قیمت 1,325
قیمت دیروز 1,324
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,390 1,258
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -55608
تعداد سهام 913.939 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 461,255

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.21 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 10,000 1,264 0 0 0
1 1,700 1,250 0 0 0
1 10,000 1,151 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/06/27)

65