داده ها

آخرین معامله 1,790 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,775 0.00 0.00
اولین قیمت 1,847
قیمت دیروز 1,775
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,899 1,719
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -74550
تعداد سهام 913.939 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 365,575

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.622 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 3,204 1,750 1,790 48,557 1
2 11,865 1,721 1,798 10,000 1
9 27,475 1,719 1,800 5,000 3

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/30)

65