داده ها

آخرین معامله 1,160 55.00 4.98
قیمت پایانی 1,145 40.00 3.62
اولین قیمت 1,144
قیمت دیروز 1,105
بازه روز 1,160 1,106
قیمت مجاز 1,271 1,151
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -48090
تعداد سهام 913.939 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 432,526

معاملات

تعداد معاملات 465
حجم معاملات 3.904 میلیون
ارزش معاملات 4.471 میلیارد
ارزش بازار 1.046 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 3.904 میلیون 3.904 میلیون
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 93 150
حقیقی 93 150
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
17 341,531 1,160 1,161 1,000 1
1 1,400 1,151 1,169 50,000 1
1 10,000 1,142 1,170 5,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/01/5)

65