داده ها

آخرین معامله 1,657 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,651 0.00 0.00
اولین قیمت 1,605
قیمت دیروز 1,651
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,271 1,151
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -69342
تعداد سهام 913.939 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 432,526

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.509 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
35 838,535 1,657 1,749 13,860 1
4 21,113 1,650 0 0 0
3 36,186 1,645 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/31)

65