داده ها

آخرین معامله 1,147 34.00 2.88
قیمت پایانی 1,178 3.00 0.25
اولین قیمت 1,133
قیمت دیروز 1,181
بازه روز 1,222 1,133
قیمت مجاز 1,240 1,122
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -49476
تعداد سهام 913.939 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 422,654

معاملات

تعداد معاملات 250
حجم معاملات 1.532 میلیون
ارزش معاملات 1.804 میلیارد
ارزش بازار 1.077 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.432 میلیون 1.532 میلیون
حقوقی 100,000 0
تعداد خرید فروش
مجموع 69 110
حقیقی 68 110
حقوقی 1 0
تغییر حقوقی به حقیقی 117.8 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,122 1,147 1,152 3,103 1
1 1,000 1,144 1,180 31,270 1
1 50,000 1,143 1,188 500 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/26)

65