داده ها

آخرین معامله 3,096 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,079 0.00 0.00
اولین قیمت 2,990
قیمت دیروز 3,079
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,304 2,990
بازه هفته 3,525 3,180
بازه سال - -
P/E -129318
تعداد سهام 913.939 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 365,575

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.814 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 43,189 3,092 3,096 3,627 1
1 7,400 3,090 3,120 44,000 1
1 50,000 3,088 3,125 2,500 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/27)

65