داده ها

آخرین معامله 1,187 56.00 4.95
قیمت پایانی 1,177 46.00 4.07
اولین قیمت 1,146
قیمت دیروز 1,131
بازه روز 1,187 1,125
قیمت مجاز 1,271 1,151
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -49434
تعداد سهام 913.939 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 432,526

معاملات

تعداد معاملات 869
حجم معاملات 8.615 میلیون
ارزش معاملات 10.137 میلیارد
ارزش بازار 1.076 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 8.615 میلیون 8.615 میلیون
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 189 266
حقیقی 189 266
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
4 31,020 1,187 1,188 5,000 1
2 10,376 1,180 1,189 10,000 2
1 5,000 1,161 1,190 5,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/10/26)

65