قیمت پایانی تغییر درصد
11,368 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 11,340 0.00 0.00
قیمت پایانی 11,368 0.00 0.00
اولین قیمت 11,010
قیمت دیروز 11,368
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 5,303 4,799
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 6070512
تعداد سهام 150 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 101,092

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.705 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 7,628 11,258 11,370 7,396 1
1 475 11,250 11,400 5,250 1
2 450 11,211 11,480 1,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/1)

65