قیمت پایانی تغییر درصد
4,622 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 4,641 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,622 0.00 0.00
اولین قیمت 4,642
قیمت دیروز 4,622
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,853 4,391
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 2468148
تعداد سهام 150 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 102,522

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 693.3 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 48,500 4,479 4,641 8,574 1
1 20,000 4,478 4,888 29,000 2
5 13,164 4,477 4,890 10,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/27)

65