قیمت پایانی تغییر درصد
5,245 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 5,245 0.00 0.00
قیمت پایانی 5,245 0.00 0.00
اولین قیمت 5,245
قیمت دیروز 5,245
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 5,245 4,747
بازه هفته 4,267 4,267
بازه سال - -
P/E 2800830
تعداد سهام 150 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 142,328

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 786.75 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
7 174,787 5,245 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/06/27)

65