قیمت پایانی تغییر درصد
5,883 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 5,920 0.00 0.00
قیمت پایانی 5,883 0.00 0.00
اولین قیمت 5,610
قیمت دیروز 5,883
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 5,303 4,799
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 3141522
تعداد سهام 150 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 101,092

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 882.45 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 2,304 5,831 5,920 15,000 1
1 1,850 5,830 5,921 10 1
1 1,000 5,713 5,922 10 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/2)

65