قیمت پایانی تغییر درصد
23,685 1,033.00 4.18

داده ها

آخرین معامله 24,390 328.00 1.33
قیمت پایانی 23,685 1,033.00 4.18
اولین قیمت 23,483
قیمت دیروز 24,718
بازه روز 25,068 23,483
قیمت مجاز 25,953 23,483
بازه هفته 28,200 23,520
بازه سال - -
P/E 12647790
تعداد سهام 150 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 60,000

معاملات

تعداد معاملات 292
حجم معاملات 394,549
ارزش معاملات 9.345 میلیارد
ارزش بازار 3.553 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 359,549 394,549
حقوقی 35,000 0
تعداد خرید فروش
مجموع 123 108
حقیقی 122 108
حقوقی 1 0
تغییر حقوقی به حقیقی 828.975 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 863 24,072 24,400 423 1
1 150 24,065 24,439 2,973 2
2 181 24,010 24,467 2,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/27)

65