داده ها

آخرین معامله 2,768 54.00 1.91
قیمت پایانی 2,817 5.00 0.18
اولین قیمت 2,854
قیمت دیروز 2,822
بازه روز 2,859 2,768
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 120 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 108
حجم معاملات 437,380
ارزش معاملات 1.232 میلیارد
ارزش بازار 338.04 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 437,380 437,380
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 35 34
حقیقی 35 34
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/27)

65