داده ها

آخرین معامله 2,211 5.00 0.23
قیمت پایانی 2,234 18.00 0.81
اولین قیمت 2,200
قیمت دیروز 2,216
بازه روز 2,310 2,190
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 120 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 165
حجم معاملات 722,523
ارزش معاملات 1.614 میلیارد
ارزش بازار 268.08 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 722,523 722,523
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 62 47
حقیقی 62 47
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/30)

65