داده ها

آخرین معامله 2,866 260.00 9.98
قیمت پایانی 2,813 207.00 7.94
اولین قیمت 2,770
قیمت دیروز 2,606
بازه روز 2,866 2,650
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 120 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 519
حجم معاملات 5.675 میلیون
ارزش معاملات 15.965 میلیارد
ارزش بازار 337.56 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 5.675 میلیون 2.677 میلیون
حقوقی 0 2.998 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 121 152
حقیقی 121 150
حقوقی 0 2
تغییر حقوقی به حقیقی 8.434 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/2)

65