قیمت پایانی تغییر درصد
1,264 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,255 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,264 0.00 0.00
اولین قیمت 1,272
قیمت دیروز 1,264
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,239 1,121
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 331168
تعداد سهام 4.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 5.688 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
5 55,495 1,255 1,262 36,000 2
1 100,000 1,254 1,263 3,700 1
2 35,150 1,252 1,265 30,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/10/30)

65