قیمت پایانی تغییر درصد
1,390 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,399 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,390 0.00 0.00
اولین قیمت 1,381
قیمت دیروز 1,390
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,468 1,330
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 364180
تعداد سهام 4.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.8 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 6.255 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 992 1,399 1,405 30,000 1
1 1,000 1,389 1,409 1,000 1
1 1,000 1,378 1,410 122,000 3

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/29)

65