قیمت پایانی تغییر درصد
1,349 30.00 2.27

داده ها

آخرین معامله 1,358 39.00 2.96
قیمت پایانی 1,349 30.00 2.27
اولین قیمت 1,340
قیمت دیروز 1,319
بازه روز 1,363 1,330
قیمت مجاز 1,239 1,121
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 353438
تعداد سهام 4.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 305
حجم معاملات 2.565 میلیون
ارزش معاملات 3.461 میلیارد
ارزش بازار 6.071 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 2.565 میلیون 1.565 میلیون
حقوقی 0 1,000,000
تعداد خرید فروش
مجموع 98 112
حقیقی 98 111
حقوقی 0 1
تغییر حقوقی به حقیقی 1.349 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 38,626 1,340 1,358 8,914 1
1 7,000 1,337 1,359 30,250 1
1 1,500 1,335 1,360 77,591 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/27)

65