قیمت پایانی تغییر درصد
2,181 24.00 1.09

داده ها

آخرین معامله 2,160 45.00 2.04
قیمت پایانی 2,181 24.00 1.09
اولین قیمت 2,230
قیمت دیروز 2,205
بازه روز 2,230 2,160
قیمت مجاز 2,315 2,095
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 571422
تعداد سهام 4.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.8 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 606
حجم معاملات 3.955 میلیون
ارزش معاملات 8.625 میلیارد
ارزش بازار 9.815 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 3.95 میلیون 3.63 میلیون
حقوقی 5,000 324,196
تعداد خرید فروش
مجموع 189 95
حقیقی 188 93
حقوقی 1 2
تغییر حقوقی به حقیقی 696.166 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
5 19,368 2,152 2,184 17,000 1
2 10,000 2,151 2,194 101 1
4 29,840 2,150 2,210 115,000 3

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/05/1)

65