قیمت پایانی تغییر درصد
4,511 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 4,552 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,511 0.00 0.00
اولین قیمت 4,329
قیمت دیروز 4,511
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,492 4,066
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -505232
تعداد سهام 714.42 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 285,768

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.223 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 500 4,551 4,553 29,244 2
3 8,216 4,540 4,699 3,400 1
1 5,000 4,505 4,784 2,000 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/31)

65