قیمت پایانی تغییر درصد
5,079 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 5,090 0.00 0.00
قیمت پایانی 5,079 0.00 0.00
اولین قیمت 5,160
قیمت دیروز 5,079
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 5,548 5,020
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -568848
تعداد سهام 714.42 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 285,768

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.629 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 7,800 5,090 5,148 7,000 2
2 29,176 5,021 5,150 5,000 2
1 200 5,020 5,155 285 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/23)

65