قیمت پایانی تغییر درصد
5,294 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 5,350 0.00 0.00
قیمت پایانی 5,294 0.00 0.00
اولین قیمت 5,350
قیمت دیروز 5,294
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 5,653 5,115
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -592928
تعداد سهام 714.42 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 285,768

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.782 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
3 16,358 5,350 5,380 2,564 3
1 2,000 5,303 5,399 4,000 1
2 679 5,301 5,400 10,200 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/06/27)

65