داده ها

آخرین معامله 3,430 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,456 0.00 0.00
اولین قیمت 3,565
قیمت دیروز 3,456
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 3,700 3,600
بازه سال - -
P/E 2042496
تعداد سهام 1000 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.456 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/21)

65