قیمت پایانی تغییر درصد
11,748 214.00 1.86

داده ها

آخرین معامله 11,614 80.00 0.69
قیمت پایانی 11,748 214.00 1.86
اولین قیمت 11,888
قیمت دیروز 11,534
بازه روز 11,981 11,523
قیمت مجاز 12,110 10,958
بازه هفته 11,900 11,320
بازه سال - -
P/E 2760780
تعداد سهام 400 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 160,000

معاملات

تعداد معاملات 409
حجم معاملات 691,276
ارزش معاملات 8.121 میلیارد
ارزش بازار 4.699 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 691,276 691,276
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 154 117
حقیقی 154 117
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,000 11,620 11,680 7,500 1
1 10,000 11,615 11,690 8,914 1
1 4,253 11,614 11,780 10,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/31)

65