قیمت پایانی تغییر درصد
7,430 20.00 0.27

داده ها

آخرین معامله 7,330 80.00 1.08
قیمت پایانی 7,430 20.00 0.27
اولین قیمت 7,500
قیمت دیروز 7,410
بازه روز 7,582 7,263
قیمت مجاز 6,499 5,881
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1746050
تعداد سهام 240 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 96,000

معاملات

تعداد معاملات 489
حجم معاملات 1.206 میلیون
ارزش معاملات 8.959 میلیارد
ارزش بازار 1.783 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.206 میلیون 1.13 میلیون
حقوقی 0 75,723
تعداد خرید فروش
مجموع 185 140
حقیقی 185 138
حقوقی 0 2
تغییر حقوقی به حقیقی 562.622 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 5,041 7,320 7,350 10,000 1
2 10,000 7,310 7,359 10,000 2
2 2,000 7,306 7,360 30,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/5)

65