قیمت پایانی تغییر درصد
6,505 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 6,569 0.00 0.00
قیمت پایانی 6,505 0.00 0.00
اولین قیمت 6,205
قیمت دیروز 6,505
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 6,830 6,180
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1528675
تعداد سهام 240 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.561 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
8 154,915 6,569 8,157 12,000 1
1 500 6,560 8,295 1,750 1
1 6,250 6,550 9,051 500 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/23)

65