قیمت پایانی تغییر درصد
6,704 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 6,850 0.00 0.00
قیمت پایانی 6,704 0.00 0.00
اولین قیمت 6,410
قیمت دیروز 6,704
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 6,889 6,233
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1575440
تعداد سهام 240 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 96,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.609 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 50,000 6,650 6,878 9,754 1
1 8,000 6,601 6,879 8,000 1
3 10,782 6,600 6,880 99,900 4

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/06/27)

65