قیمت پایانی تغییر درصد
11,500 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 11,560 0.00 0.00
قیمت پایانی 11,500 0.00 0.00
اولین قیمت 11,222
قیمت دیروز 11,500
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 12,174 11,016
بازه هفته 12,498 11,222
بازه سال - -
P/E 2702500
تعداد سهام 400 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 160,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 4.6 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,000 11,466 11,560 5,009 1
1 3,150 11,460 11,600 965 1
1 2,000 11,450 11,688 250 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/20)

65