قیمت پایانی تغییر درصد
2,470 81.00 3.18

داده ها

آخرین معامله 2,472 79.00 3.10
قیمت پایانی 2,470 81.00 3.18
اولین قیمت 2,566
قیمت دیروز 2,551
بازه روز 2,571 2,394
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 270 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 119
حجم معاملات 395,260
ارزش معاملات 976.242 میلیون
ارزش بازار 666.9 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 445,260 445,260
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 52 56
حقیقی 52 56
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/27)

65