قیمت پایانی تغییر درصد
2,144 21.00 0.99

داده ها

آخرین معامله 2,131 8.00 0.38
قیمت پایانی 2,144 21.00 0.99
اولین قیمت 2,179
قیمت دیروز 2,123
بازه روز 2,211 2,080
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 270 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 298
حجم معاملات 1.799 میلیون
ارزش معاملات 3.856 میلیارد
ارزش بازار 578.88 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.799 میلیون 1.799 میلیون
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 93 98
حقیقی 93 98
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/2)

65