قیمت پایانی تغییر درصد
3,285 30.00 0.92

داده ها

آخرین معامله 3,252 3.00 0.09
قیمت پایانی 3,285 30.00 0.92
اولین قیمت 3,352
قیمت دیروز 3,255
بازه روز 3,352 3,252
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 270 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 15
حجم معاملات 53,323
ارزش معاملات 175.146 میلیون
ارزش بازار 886.95 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 53,323 53,323
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 6 11
حقیقی 6 11
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/1)

65