داده ها

آخرین معامله 1,795 163.00 9.99
قیمت پایانی 1,789 157.00 9.62
اولین قیمت 1,769
قیمت دیروز 1,632
بازه روز 1,795 1,646
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 270 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 277
حجم معاملات 2.744 میلیون
ارزش معاملات 4.909 میلیارد
ارزش بازار 483.03 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 2.744 میلیون 2.744 میلیون
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 64 85
حقیقی 64 85
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/28)

65