داده ها

آخرین معامله 3,914 114.00 3.00
قیمت پایانی 3,858 58.00 1.53
اولین قیمت 3,843
قیمت دیروز 3,800
بازه روز 3,914 3,751
قیمت مجاز 3,361 3,167
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 270 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 403
حجم معاملات 3.275 میلیون
ارزش معاملات 12.633 میلیارد
ارزش بازار 1.042 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 3.275 میلیون 1.675 میلیون
حقوقی 0 1.6 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 148 110
حقیقی 148 109
حقوقی 0 1
تغییر حقوقی به حقیقی 6.173 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
130 1.133 میلیون 3,361 0 0 0
2 1,300 3,360 0 0 0
1 5,000 3,275 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/09/16)

65