قیمت پایانی تغییر درصد
2,419 30.00 1.22

داده ها

آخرین معامله 2,370 79.00 3.23
قیمت پایانی 2,419 30.00 1.22
اولین قیمت 2,498
قیمت دیروز 2,449
بازه روز 2,550 2,330
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 270 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 405
حجم معاملات 2.586 میلیون
ارزش معاملات 6.256 میلیارد
ارزش بازار 653.13 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 2.586 میلیون 2.586 میلیون
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 156 101
حقیقی 156 101
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/10/26)

65