مجموع موارد: 0 عدد در 0 صفحه
قیمت پایانی تغییر درصد
1,773 69.00 3.75

داده ها

آخرین معامله 1,741 101.00 5.48
قیمت پایانی 1,773 69.00 3.75
اولین قیمت 1,880
قیمت دیروز 1,842
بازه روز 1,880 1,722
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 270 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 182
حجم معاملات 1.196 میلیون
ارزش معاملات 2.12 میلیارد
ارزش بازار 478.71 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.196 میلیون 1.196 میلیون
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 62 78
حقیقی 62 78
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/26)

65