قیمت پایانی تغییر درصد
1,880 39.00 2.03

داده ها

آخرین معامله 1,892 27.00 1.41
قیمت پایانی 1,880 39.00 2.03
اولین قیمت 1,903
قیمت دیروز 1,919
بازه روز 1,911 1,851
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 270 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 232
حجم معاملات 1.401 میلیون
ارزش معاملات 2.634 میلیارد
ارزش بازار 507.6 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.401 میلیون 1.401 میلیون
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 124 58
حقیقی 124 58
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/4)

65