قیمت پایانی تغییر درصد
6,891 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 6,926 0.00 0.00
قیمت پایانی 6,891 0.00 0.00
اولین قیمت 6,750
قیمت دیروز 6,891
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 7,132 6,718
بازه هفته 7,000 6,451
بازه سال - -
P/E 3976107
تعداد سهام 797.28 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 5.494 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 500 6,880 6,885 10,340 3
2 2,356 6,826 6,887 800 2
1 1,485 6,810 6,888 300 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/21)

65