قیمت پایانی تغییر درصد
6,221 296.00 4.54

داده ها

آخرین معامله 6,270 247.00 3.79
قیمت پایانی 6,221 296.00 4.54
اولین قیمت 6,450
قیمت دیروز 6,517
بازه روز 6,450 6,101
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 3589517
تعداد سهام 398.64 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 405
حجم معاملات 1.489 میلیون
ارزش معاملات 9.266 میلیارد
ارزش بازار 2.48 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.489 میلیون 1.489 میلیون
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 206 86
حقیقی 206 86
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/4)

65