قیمت پایانی تغییر درصد
8,240 284.00 3.33

داده ها

آخرین معامله 8,247 277.00 3.25
قیمت پایانی 8,240 284.00 3.33
اولین قیمت 8,160
قیمت دیروز 8,524
بازه روز 8,500 8,160
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 4754480
تعداد سهام 398.64 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 62
حجم معاملات 171,407
ارزش معاملات 1.412 میلیارد
ارزش بازار 3.285 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 171,407 171,407
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 24 30
حقیقی 24 30
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/29)

65