قیمت پایانی تغییر درصد
8,234 351.00 4.45

داده ها

آخرین معامله 8,671 788.00 10.00
قیمت پایانی 8,234 351.00 4.45
اولین قیمت 7,860
قیمت دیروز 7,883
بازه روز 8,671 7,650
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 4751018
تعداد سهام 797.28 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 1,276
حجم معاملات 5.152 میلیون
ارزش معاملات 42.425 میلیارد
ارزش بازار 6.565 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 5.112 میلیون 5.152 میلیون
حقوقی 40,000 0
تعداد خرید فروش
مجموع 405 356
حقیقی 404 356
حقوقی 1 0
تغییر حقوقی به حقیقی 329.36 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/05/1)

65