قیمت پایانی تغییر درصد
1,792 10.00 0.55

داده ها

آخرین معامله 1,799 3.00 0.17
قیمت پایانی 1,792 10.00 0.55
اولین قیمت 1,750
قیمت دیروز 1,802
بازه روز 1,840 1,749
قیمت مجاز 1,884 1,776
بازه هفته 1,925 1,793
بازه سال - -
P/E 473088
تعداد سهام 1.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 238
حجم معاملات 1.304 میلیون
ارزش معاملات 2.337 میلیارد
ارزش بازار 2.688 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.104 میلیون 1.304 میلیون
حقوقی 200,000 0
تعداد خرید فروش
مجموع 95 73
حقیقی 94 73
حقوقی 1 0
تغییر حقوقی به حقیقی 358.4 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 13,696 1,838 1,840 63 1
1 1,500 1,836 1,847 15,166 2
1 16,000 1,835 1,850 3,500 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/27)

65