قیمت پایانی تغییر درصد
1,464 36.00 2.40

داده ها

آخرین معامله 1,478 22.00 1.47
قیمت پایانی 1,464 36.00 2.40
اولین قیمت 1,499
قیمت دیروز 1,500
بازه روز 1,499 1,433
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 386496
تعداد سهام 1.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 295
حجم معاملات 1.982 میلیون
ارزش معاملات 2.903 میلیارد
ارزش بازار 2.196 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.982 میلیون 1.982 میلیون
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 107 94
حقیقی 107 94
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/29)

65