قیمت پایانی تغییر درصد
1,895 18.00 0.96

داده ها

آخرین معامله 1,831 46.00 2.45
قیمت پایانی 1,895 18.00 0.96
اولین قیمت 1,900
قیمت دیروز 1,877
بازه روز 1,980 1,810
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 500280
تعداد سهام 1.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 546
حجم معاملات 3.56 میلیون
ارزش معاملات 6.746 میلیارد
ارزش بازار 2.843 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 3.56 میلیون 3.56 میلیون
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 224 144
حقیقی 224 144
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/29)

65