قیمت پایانی تغییر درصد
2,190 32.00 1.44

داده ها

آخرین معامله 2,156 66.00 2.97
قیمت پایانی 2,190 32.00 1.44
اولین قیمت 2,287
قیمت دیروز 2,222
بازه روز 2,287 2,156
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 578160
تعداد سهام 1.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 231
حجم معاملات 1.121 میلیون
ارزش معاملات 2.454 میلیارد
ارزش بازار 3.285 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.121 میلیون 1.121 میلیون
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 135 55
حقیقی 135 55
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/26)

65