قیمت پایانی تغییر درصد
13,843 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 13,843 0.00 0.00
قیمت پایانی 13,843 0.00 0.00
اولین قیمت 13,843
قیمت دیروز 13,843
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 13,843 13,843
بازه سال - -
P/E 9579356
تعداد سهام 3.6 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 49.835 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/27)

65