قیمت پایانی تغییر درصد
12,803 41.00 0.32

داده ها

آخرین معامله 12,801 43.00 0.33
قیمت پایانی 12,803 41.00 0.32
اولین قیمت 12,844
قیمت دیروز 12,844
بازه روز 12,844 12,801
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 13,272 13,272
بازه سال - -
P/E 8859676
تعداد سهام 3.6 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 6
حجم معاملات 3,031
ارزش معاملات 38.807 میلیون
ارزش بازار 46.091 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1,816 3,031
حقوقی 1,215 0
تعداد خرید فروش
مجموع 4 2
حقیقی 3 2
حقوقی 1 0
تغییر حقوقی به حقیقی 15.556 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/10/26)

65