قیمت پایانی تغییر درصد
15,172 852.00 5.95

داده ها

آخرین معامله 15,172 852.00 5.95
قیمت پایانی 15,172 852.00 5.95
اولین قیمت 15,172
قیمت دیروز 14,320
بازه روز 15,172 15,172
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 10499024
تعداد سهام 3.6 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 9
حجم معاملات 50,443
ارزش معاملات 765.321 میلیون
ارزش بازار 54.619 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 443 50,443
حقوقی 50,000 0
تعداد خرید فروش
مجموع 3 7
حقیقی 2 7
حقوقی 1 0
تغییر حقوقی به حقیقی 758.6 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/25)

65