قیمت پایانی تغییر درصد
7,296 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 7,200 0.00 0.00
قیمت پایانی 7,296 0.00 0.00
اولین قیمت 7,399
قیمت دیروز 7,296
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 6,830 6,180
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 8346624
تعداد سهام 400 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 160,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.918 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 3,000 7,170 7,300 2,204 1
1 2,000 7,131 7,348 2,274 1
1 2,000 7,125 7,349 2,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/28)

65