داده ها

آخرین معامله 6,100 0.00 0.00
قیمت پایانی 6,084 0.00 0.00
اولین قیمت 6,100
قیمت دیروز 6,084
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 6,188 5,600
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 6960096
تعداد سهام 400 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 160,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.434 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,000 6,085 6,100 67,056 6
1 20,000 5,894 6,120 18,200 3
1 500 5,661 6,177 1,200 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/06/27)

65