قیمت پایانی تغییر درصد
6,987 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 7,000 0.00 0.00
قیمت پایانی 6,987 0.00 0.00
اولین قیمت 7,089
قیمت دیروز 6,987
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 6,830 6,180
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 7993128
تعداد سهام 400 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 160,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.795 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 3,000 6,875 7,000 8,171 2
1 10,000 6,872 7,022 1,200 1
1 744 6,860 7,030 1,400 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/3)

65