قیمت پایانی تغییر درصد
29,759 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 29,800 0.00 0.00
قیمت پایانی 29,759 0.00 0.00
اولین قیمت 30,143
قیمت دیروز 29,759
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 31,738 28,716
بازه هفته 30,500 27,910
بازه سال - -
P/E 34044296
تعداد سهام 600 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 240,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 17.855 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,000 29,660 29,810 920 1
1 403 29,605 29,829 70 1
1 34 29,520 29,830 8,532 3

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/22)

65