قیمت پایانی تغییر درصد
15,872 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 16,040 0.00 0.00
قیمت پایانی 15,872 0.00 0.00
اولین قیمت 14,700
قیمت دیروز 15,872
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 16,049 14,521
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 18157568
تعداد سهام 600 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 240,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 9.523 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 300 16,017 16,040 17,091 2
1 3,000 15,982 16,048 114,519 3
1 183 15,980 16,049 102,240 9

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/26)

65