قیمت پایانی تغییر درصد
5,899 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 6,090 0.00 0.00
قیمت پایانی 5,899 0.00 0.00
اولین قیمت 5,840
قیمت دیروز 5,899
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 6,174 5,586
بازه هفته 6,199 5,839
بازه سال - -
P/E 6748456
تعداد سهام 400 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 160,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.36 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 10,000 5,810 6,139 2,000 1
1 10,000 5,800 6,174 5,439 6
1 4,000 5,750 6,177 2,543 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/21)

65