قیمت پایانی تغییر درصد
2,065 52.00 2.58

داده ها

آخرین معامله 2,099 86.00 4.27
قیمت پایانی 2,065 52.00 2.58
اولین قیمت 2,029
قیمت دیروز 2,013
بازه روز 2,110 2,000
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 14455
تعداد سهام 9 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 4,888
حجم معاملات 44.224 میلیون
ارزش معاملات 91.313 میلیارد
ارزش بازار 18.585 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 44.054 میلیون 23.534 میلیون
حقوقی 170,000 20.69 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 1,437 619
حقیقی 1,436 614
حقوقی 1 5
تغییر حقوقی به حقیقی 42.374 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/27)

65