قیمت پایانی تغییر درصد
2,373 76.00 3.10

داده ها

آخرین معامله 2,402 47.00 1.92
قیمت پایانی 2,373 76.00 3.10
اولین قیمت 2,420
قیمت دیروز 2,449
بازه روز 2,456 2,357
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 16611
تعداد سهام 9 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 2,894
حجم معاملات 24.164 میلیون
ارزش معاملات 57.333 میلیارد
ارزش بازار 21.357 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 10.212 میلیون 10.064 میلیون
حقوقی 13.952 میلیون 14.1 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 586 256
حقیقی 585 255
حقوقی 1 1
تغییر حقوقی به حقیقی 351.484 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/4)

65