قیمت پایانی تغییر درصد
2,965 66.00 2.18

داده ها

آخرین معامله 2,970 61.00 2.01
قیمت پایانی 2,965 66.00 2.18
اولین قیمت 3,032
قیمت دیروز 3,031
بازه روز 3,032 2,930
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 20755
تعداد سهام 9 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 1,240
حجم معاملات 7.374 میلیون
ارزش معاملات 21.868 میلیارد
ارزش بازار 26.685 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 7.364 میلیون 7.349 میلیون
حقوقی 10,000 25,500
تعداد خرید فروش
مجموع 472 243
حقیقی 471 242
حقوقی 1 1
تغییر حقوقی به حقیقی 45.958 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/05/1)

65