داده ها

آخرین معامله 8,600 0.00 0.00
قیمت پایانی 8,651 0.00 0.00
اولین قیمت 8,653
قیمت دیروز 8,651
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 9,831 8,895
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1522576
تعداد سهام 144 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 57,600

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.246 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 9,000 225 1
0 0 0 9,010 2,000 1
0 0 0 9,085 225 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/01/6)

65