داده ها

آخرین معامله 14,200 0.00 0.00
قیمت پایانی 14,005 0.00 0.00
اولین قیمت 13,910
قیمت دیروز 14,005
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 9,831 8,895
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 2464880
تعداد سهام 144 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 57,600

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.017 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 1,100 13,761 14,249 380 1
1 100 13,751 14,350 1,213 1
1 100 13,723 14,398 1,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/1)

65