داده ها

آخرین معامله 18,900 0.00 0.00
قیمت پایانی 19,075 0.00 0.00
اولین قیمت 20,000
قیمت دیروز 19,075
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 38,150 1
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 3357200
تعداد سهام 144 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.747 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 19,594 1,375 1
0 0 0 20,050 1,700 1
0 0 0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/29)

65