داده ها

آخرین معامله 29,578 1,408.00 5.00
قیمت پایانی 28,991 821.00 2.91
اولین قیمت 27,006
قیمت دیروز 28,170
بازه روز 29,578 27,006
قیمت مجاز 29,578 26,762
بازه هفته 26,832 23,068
بازه سال - -
P/E 5102416
تعداد سهام 144 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 57,600

معاملات

تعداد معاملات 146
حجم معاملات 91,170
ارزش معاملات 2.643 میلیارد
ارزش بازار 4.175 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 91,170 91,170
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 54 61
حقیقی 54 61
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 2,155 29,578 0 0 0
1 600 28,750 0 0 0
2 700 28,739 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/27)

65