داده ها

آخرین معامله 9,942 0.00 0.00
قیمت پایانی 10,308 0.00 0.00
اولین قیمت 9,942
قیمت دیروز 10,308
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 10,988 9,942
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1814208
تعداد سهام 144 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 57,600

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.484 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 9,942 32,611 10
0 0 0 10,090 1,000 1
0 0 0 10,118 8,424 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/27)

65