داده ها

آخرین معامله 8,090 270.00 3.45
قیمت پایانی 8,072 252.00 3.22
اولین قیمت 8,048
قیمت دیروز 7,820
بازه روز 8,399 7,750
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 300 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 82
حجم معاملات 182,954
ارزش معاملات 1.477 میلیارد
ارزش بازار 2.422 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 70,078
حقوقی 0 112,876
تعداد خرید فروش
مجموع 0 24
حقیقی 0 23
حقوقی 0 1
تغییر حقوقی به حقیقی 565.67 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/1)

65