قیمت پایانی تغییر درصد
24,828 723.00 3.00

داده ها

آخرین معامله 24,828 723.00 3.00
قیمت پایانی 24,828 723.00 3.00
اولین قیمت 24,828
قیمت دیروز 24,105
بازه روز 24,828 24,827
قیمت مجاز 21,907 20,631
بازه هفته 23,152 19,489
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 448.1 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 55
حجم معاملات 76,148
ارزش معاملات 1.891 میلیارد
ارزش بازار 11.125 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 76,148 76,148
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 21 27
حقیقی 21 27
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
40 70,560 21,907 0 0 0
1 550 21,816 0 0 0
1 400 21,500 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/27)

65