قیمت پایانی تغییر درصد
2,640 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 5,501 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,640 0.00 0.00
اولین قیمت 5,501
قیمت دیروز 2,640
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 73.065 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 146,130

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 192.891 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/04/23)

65