داده ها

آخرین معامله 1,446 131.00 9.96
قیمت پایانی 1,419 104.00 7.91
اولین قیمت 1,350
قیمت دیروز 1,315
بازه روز 1,446 1,340
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -22704
تعداد سهام 530.283 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 372
حجم معاملات 3.417 میلیون
ارزش معاملات 4.849 میلیارد
ارزش بازار 752.471 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 3.417 میلیون 3.329 میلیون
حقوقی 0 88,205
تعداد خرید فروش
مجموع 64 153
حقیقی 64 152
حقوقی 0 1
تغییر حقوقی به حقیقی 125.163 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/28)

65