داده ها

آخرین معامله 4,116 127.00 2.99
قیمت پایانی 4,116 127.00 2.99
اولین قیمت 4,116
قیمت دیروز 4,243
بازه روز 4,116 4,116
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -65856
تعداد سهام 530.283 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 79
حجم معاملات 243,375
ارزش معاملات 1.002 میلیارد
ارزش بازار 2.183 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 243,375 243,375
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 58 19
حقیقی 58 19
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/26)

65