داده ها

آخرین معامله 2,991 75.00 2.45
قیمت پایانی 2,983 83.00 2.71
اولین قیمت 3,020
قیمت دیروز 3,066
بازه روز 3,022 2,920
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -47728
تعداد سهام 530.283 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 239
حجم معاملات 1.525 میلیون
ارزش معاملات 4.549 میلیارد
ارزش بازار 1.582 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.525 میلیون 1.425 میلیون
حقوقی 0 100,000
تعداد خرید فروش
مجموع 78 65
حقیقی 78 64
حقوقی 0 1
تغییر حقوقی به حقیقی 298.3 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/29)

65