داده ها

آخرین معامله 1,750 21.00 1.21
قیمت پایانی 1,740 11.00 0.64
اولین قیمت 1,860
قیمت دیروز 1,729
بازه روز 1,860 1,691
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -27840
تعداد سهام 530.283 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 339
حجم معاملات 3.52 میلیون
ارزش معاملات 6.126 میلیارد
ارزش بازار 922.692 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 3.56 میلیون 3.56 میلیون
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 102 96
حقیقی 102 96
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/2)

65