داده ها

آخرین معامله 3,354 18.00 0.53
قیمت پایانی 3,348 24.00 0.71
اولین قیمت 3,470
قیمت دیروز 3,372
بازه روز 3,470 3,280
قیمت مجاز 3,257 3,069
بازه هفته 3,414 2,889
بازه سال - -
P/E -53568
تعداد سهام 530.283 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 367
حجم معاملات 1.785 میلیون
ارزش معاملات 5.976 میلیارد
ارزش بازار 1.775 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.785 میلیون 1.777 میلیون
حقوقی 0 7,915
تعداد خرید فروش
مجموع 128 120
حقیقی 128 119
حقوقی 0 1
تغییر حقوقی به حقیقی 26.499 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
50 622,359 3,257 3,985 20,500 1
2 5,795 3,242 0 0 0
1 7,242 3,240 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/22)

65