داده ها

آخرین معامله 4,229 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,202 0.00 0.00
اولین قیمت 4,057
قیمت دیروز 4,202
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,412 3,992
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 974864
تعداد سهام 148 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 135,906

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 621.896 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 30,000 3,861 0 0 0
1 15,000 3,852 0 0 0
1 1,000 3,669 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/3)

65