قیمت پایانی تغییر درصد
8,358 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 8,377 0.00 0.00
قیمت پایانی 8,358 0.00 0.00
اولین قیمت 8,150
قیمت دیروز 8,358
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 8,377 7,581
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1939056
تعداد سهام 218 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 87,200

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.822 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
31 358,614 8,377 8,400 3,000 1
2 4,067 8,370 8,450 3,550 2
2 261 8,367 8,500 6,000 3

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/27)

65