داده ها

آخرین معامله 2,877 24.00 0.84
قیمت پایانی 2,864 11.00 0.39
اولین قیمت 2,830
قیمت دیروز 2,853
بازه روز 2,901 2,802
قیمت مجاز 2,995 2,711
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 664448
تعداد سهام 148 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 160,772

معاملات

تعداد معاملات 72
حجم معاملات 245,737
ارزش معاملات 703.739 میلیون
ارزش بازار 423.872 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 245,737 245,737
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 32 21
حقیقی 32 21
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 4,221 2,816 2,890 6,124 1
1 500 2,811 2,898 40,876 1
1 3,000 2,808 2,900 2,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/29)

65