قیمت پایانی تغییر درصد
5,122 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 5,178 0.00 0.00
قیمت پایانی 5,122 0.00 0.00
اولین قیمت 5,317
قیمت دیروز 5,122
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 5,642 5,106
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1188304
تعداد سهام 218 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 93,041

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.117 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 3,566 5,179 5,190 343 1
1 5,000 5,121 5,216 7,000 1
1 8,000 5,120 5,250 5,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/05/1)

65