داده ها

آخرین معامله 4,040 18.00 0.44
قیمت پایانی 3,958 100.00 2.46
اولین قیمت 4,098
قیمت دیروز 4,058
بازه روز 4,098 3,870
قیمت مجاز 3,082 2,790
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 918256
تعداد سهام 148 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 172,354

معاملات

تعداد معاملات 306
حجم معاملات 1.088 میلیون
ارزش معاملات 4.305 میلیارد
ارزش بازار 585.784 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.088 میلیون 819,568
حقوقی 0 268,026
تعداد خرید فروش
مجموع 122 98
حقیقی 122 96
حقوقی 0 2
تغییر حقوقی به حقیقی 1.061 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 300 4,040 4,044 5,000 1
1 2,000 3,920 4,059 5,000 1
1 7,654 3,904 4,060 11,000 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/27)

65