قیمت پایانی تغییر درصد
2,342 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,350 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,342 0.00 0.00
اولین قیمت 2,280
قیمت دیروز 2,342
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,503 2,265
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 88996
تعداد سهام 1.96 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 4.59 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 71,787 2,350 2,351 8,440 1
2 2,000 2,331 2,360 10,000 1
2 3,440 2,330 2,369 50,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/26)

65