داده ها

آخرین معامله 3,009 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,034 0.00 0.00
اولین قیمت 3,166
قیمت دیروز 3,034
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,185 2,883
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -4772482
تعداد سهام 167.029 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 506.766 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 7,977 3,009 3,030 7,000 1
4 40,000 3,008 3,044 2,000 1
1 8,000 2,971 3,045 1,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1395/08/9)

65