قیمت پایانی تغییر درصد
16,137 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 16,180 0.00 0.00
قیمت پایانی 16,137 0.00 0.00
اولین قیمت 16,100
قیمت دیروز 16,137
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 14,672 13,276
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 28401120
تعداد سهام 2 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 717,566

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 32.274 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,037 15,727 16,336 29,625 1
1 650 15,700 16,360 200 1
1 128 15,500 16,381 58,600 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/10/19)

65