قیمت پایانی تغییر درصد
14,242 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 14,100 0.00 0.00
قیمت پایانی 14,242 0.00 0.00
اولین قیمت 15,001
قیمت دیروز 14,242
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 15,234 13,784
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 25065920
تعداد سهام 2.65 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 37.741 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 3,187 14,050 14,105 150 1
1 3,500 14,030 14,120 80 1
1 215 14,021 14,199 50 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/26)

65