قیمت پایانی تغییر درصد
4,945 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 4,945 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,945 0.00 0.00
اولین قیمت 4,945
قیمت دیروز 4,945
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,913 4,627
بازه هفته 4,988 4,633
بازه سال - -
P/E 2882935
تعداد سهام 880 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 4.352 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 12,000 4,670 4,700 3,839 1
2 15,000 4,651 4,800 5,790 3
1 10,000 4,650 4,850 10,000 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/22)

65