قیمت پایانی تغییر درصد
3,276 52.00 1.61

داده ها

آخرین معامله 3,290 66.00 2.05
قیمت پایانی 3,276 52.00 1.61
اولین قیمت 3,280
قیمت دیروز 3,224
بازه روز 3,300 3,201
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1909908
تعداد سهام 880 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 62
حجم معاملات 418,694
ارزش معاملات 1.372 میلیارد
ارزش بازار 2.883 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 72,156 87,176
حقوقی 15,020 0
تعداد خرید فروش
مجموع 11 11
حقیقی 10 11
حقوقی 1 0
تغییر حقوقی به حقیقی 49.206 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/10/29)

65