قیمت پایانی تغییر درصد
3,170 278.00 8.06

داده ها

آخرین معامله 3,131 317.00 9.19
قیمت پایانی 3,170 278.00 8.06
اولین قیمت 3,400
قیمت دیروز 3,448
بازه روز 3,400 3,104
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1848110
تعداد سهام 880 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 155
حجم معاملات 742,429
ارزش معاملات 2.354 میلیارد
ارزش بازار 2.79 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 742,429 742,429
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 64 33
حقیقی 64 33
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/27)

65