قیمت پایانی تغییر درصد
5,023 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 5,077 0.00 0.00
قیمت پایانی 5,023 0.00 0.00
اولین قیمت 4,778
قیمت دیروز 5,023
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 5,077 4,595
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 3506054
تعداد سهام 100 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 502.3 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
21 214,185 5,077 5,289 15,232 2
1 5,500 5,070 0 0 0
1 17,100 5,061 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/06/27)

65