قیمت پایانی تغییر درصد
6,494 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 6,500 0.00 0.00
قیمت پایانی 6,494 0.00 0.00
اولین قیمت 6,600
قیمت دیروز 6,494
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 5,311 4,807
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 4532812
تعداد سهام 100 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 649.4 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 3,000 6,261 6,680 1,900 3
1 1,000 6,260 6,699 5,318 3
1 1,000 6,200 6,700 4,125 6

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/10/30)

65