قیمت پایانی تغییر درصد
12,159 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 12,160 0.00 0.00
قیمت پایانی 12,159 0.00 0.00
اولین قیمت 12,160
قیمت دیروز 12,159
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 12,160 11,002
بازه هفته 12,160 10,581
بازه سال - -
P/E 8486982
تعداد سهام 178 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.164 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
111 1.172 میلیون 12,160 0 0 0
3 778 12,135 0 0 0
1 164 12,129 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/27)

65