قیمت پایانی تغییر درصد
4,565 111.00 2.49

داده ها

آخرین معامله 4,676 222.00 4.98
قیمت پایانی 4,565 111.00 2.49
اولین قیمت 4,360
قیمت دیروز 4,454
بازه روز 4,676 4,320
قیمت مجاز 5,311 4,807
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 3186370
تعداد سهام 100 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 309
حجم معاملات 893,584
ارزش معاملات 4.079 میلیارد
ارزش بازار 456.5 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 893,584 893,584
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 87 90
حقیقی 87 90
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 250 4,624 4,676 11,320 4
1 1,889 4,620 0 0 0
2 4,588 4,615 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/01/5)

65