قیمت پایانی تغییر درصد
7,671 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 7,668 0.00 0.00
قیمت پایانی 7,671 0.00 0.00
اولین قیمت 8,000
قیمت دیروز 7,671
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 8,474 7,668
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 5354358
تعداد سهام 178 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.365 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 130 7,668 7,668 97,290 6
1 1,000 7,600 7,700 1,000 1
1 500 7,342 7,795 13,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/05/1)

65