قیمت پایانی تغییر درصد
5,131 50.00 0.98

داده ها

آخرین معامله 5,150 69.00 1.36
قیمت پایانی 5,131 50.00 0.98
اولین قیمت 5,055
قیمت دیروز 5,081
بازه روز 5,150 5,055
قیمت مجاز 5,335 4,827
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 3581438
تعداد سهام 100 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 29
حجم معاملات 46,603
ارزش معاملات 239.124 میلیون
ارزش بازار 513.1 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 46,603 46,603
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 4 20
حقیقی 4 20
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,000 5,050 5,150 2,357 1
1 1,000 5,016 5,177 6,052 1
1 1,500 4,975 5,179 500 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/30)

65