قیمت پایانی تغییر درصد
6,173 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 6,184 0.00 0.00
قیمت پایانی 6,173 0.00 0.00
اولین قیمت 6,093
قیمت دیروز 6,173
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 5,311 4,807
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 4308754
تعداد سهام 100 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 617.3 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
85 1.655 میلیون 6,184 6,187 5,000 1
1 6,000 6,175 6,339 178 1
1 19,708 6,152 6,562 1,634 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/4)

65