داده ها

آخرین معامله 3,150 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,122 0.00 0.00
اولین قیمت 3,042
قیمت دیروز 3,122
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,245 2,937
بازه هفته 3,200 3,060
بازه سال - -
P/E 2210376
تعداد سهام 1.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 600,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 4.683 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 12,000 3,150 3,190 6,200 2
1 10,000 3,112 3,199 1,000 1
3 14,000 3,111 3,200 400,330 5

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/21)

65