قیمت پایانی تغییر درصد
5,096 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 5,288 0.00 0.00
قیمت پایانی 5,096 0.00 0.00
اولین قیمت 5,390
قیمت دیروز 5,096
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,147 2,849
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 3607968
تعداد سهام 1.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 600,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 7.644 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 10,350 5,150 5,250 1,500 1
1 30,000 5,141 5,280 4,500 1
1 33,421 5,140 5,283 7,600 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/30)

65