قیمت پایانی تغییر درصد
8,122 297.00 3.80

داده ها

آخرین معامله 8,030 205.00 2.62
قیمت پایانی 8,122 297.00 3.80
اولین قیمت 8,000
قیمت دیروز 7,825
بازه روز 8,216 7,800
قیمت مجاز 8,216 7,434
بازه هفته 6,910 6,910
بازه سال - -
P/E 5750376
تعداد سهام 1.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 600,000

معاملات

تعداد معاملات 760
حجم معاملات 4.508 میلیون
ارزش معاملات 36.611 میلیارد
ارزش بازار 12.183 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 2.839 میلیون 4.141 میلیون
حقوقی 1.669 میلیون 366,485
تعداد خرید فروش
مجموع 231 288
حقیقی 227 281
حقوقی 4 7
تغییر حقوقی به حقیقی 10.577 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 620 8,030 8,078 1,473 1
1 969 8,000 8,080 9,258 1
1 3,000 7,966 8,088 5,770 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/26)

65