قیمت پایانی تغییر درصد
2,997 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 3,064 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,997 0.00 0.00
اولین قیمت 2,958
قیمت دیروز 2,997
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,064 2,774
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 2121876
تعداد سهام 1.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 600,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 4.496 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
11 365,196 3,064 3,111 50,000 1
1 35,000 3,010 3,119 2,000 1
2 115,000 3,009 4,000 100,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/06/27)

65