قیمت پایانی تغییر درصد
3,635 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 3,630 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,635 0.00 0.00
اولین قیمت 3,680
قیمت دیروز 3,635
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,147 2,849
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 2573580
تعداد سهام 1.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 600,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 5.453 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 500 3,630 3,650 3,823 2
1 3,879 3,624 3,677 4,000 1
1 723 3,623 3,678 3,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/28)

65