قیمت پایانی تغییر درصد
4,012 47.00 1.19

داده ها

آخرین معامله 4,020 55.00 1.39
قیمت پایانی 4,012 47.00 1.19
اولین قیمت 4,000
قیمت دیروز 3,965
بازه روز 4,050 4,000
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -914736
تعداد سهام 2.337 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 120
حجم معاملات 1.226 میلیون
ارزش معاملات 4.918 میلیارد
ارزش بازار 9.375 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.271 میلیون 1.271 میلیون
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 63 36
حقیقی 63 36
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/29)

65