قیمت پایانی تغییر درصد
828 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 828 0.00 0.00
قیمت پایانی 828 0.00 0.00
اولین قیمت 820
قیمت دیروز 828
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 852 804
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -188784
تعداد سهام 21.122 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 17.489 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/4)

65