قیمت پایانی تغییر درصد
4,475 68.00 1.54

داده ها

آخرین معامله 4,510 103.00 2.34
قیمت پایانی 4,475 68.00 1.54
اولین قیمت 4,400
قیمت دیروز 4,407
بازه روز 4,600 4,307
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -1020300
تعداد سهام 2.337 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 1,709
حجم معاملات 7.127 میلیون
ارزش معاملات 31.897 میلیارد
ارزش بازار 10.457 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 5.193 میلیون 5.193 میلیون
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 383 352
حقیقی 383 352
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/10/29)

65