قیمت پایانی تغییر درصد
613 26.00 4.07

داده ها

آخرین معامله 620 19.00 2.97
قیمت پایانی 613 26.00 4.07
اولین قیمت 632
قیمت دیروز 639
بازه روز 635 602
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -139764
تعداد سهام 21.122 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 8,588
حجم معاملات 137.632 میلیون
ارزش معاملات 84.427 میلیارد
ارزش بازار 12.948 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 137.536 میلیون 137.632 میلیون
حقوقی 95,585 0
تعداد خرید فروش
مجموع 2,151 777
حقیقی 2,150 777
حقوقی 1 0
تغییر حقوقی به حقیقی 58.594 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/25)

65