داده ها

آخرین معامله 13,979 0.00 0.00
قیمت پایانی 13,954 0.00 0.00
اولین قیمت 13,979
قیمت دیروز 13,954
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 14,651 13,257
بازه هفته 13,979 11,300
بازه سال - -
P/E 809332
تعداد سهام 874.491 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 349,796

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 12.203 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 26,000 13,979 15,680 2,000 1
1 100 13,650 16,110 20,000 1
1 247 12,680 16,800 165 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/21)

65