داده ها

آخرین معامله 8,667 412.00 4.99
قیمت پایانی 8,667 412.00 4.99
اولین قیمت 8,667
قیمت دیروز 8,255
بازه روز 8,667 8,667
قیمت مجاز 8,667 7,843
بازه هفته 7,796 7,796
بازه سال - -
P/E 502686
تعداد سهام 874.491 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 349,796

معاملات

تعداد معاملات 56
حجم معاملات 973,628
ارزش معاملات 8.438 میلیارد
ارزش بازار 7.579 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 923,628 973,628
حقوقی 50,000 0
تعداد خرید فروش
مجموع 19 17
حقیقی 18 17
حقوقی 1 0
تغییر حقوقی به حقیقی 433.35 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
75 3.015 میلیون 8,667 0 0 0
1 20,000 8,300 0 0 0
1 25,000 8,250 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/3)

65