داده ها

آخرین معامله 14,135 172.00 1.20
قیمت پایانی 13,977 330.00 2.31
اولین قیمت 14,200
قیمت دیروز 14,307
بازه روز 14,308 13,592
قیمت مجاز 15,022 13,592
بازه هفته 15,200 14,139
بازه سال - -
P/E 810666
تعداد سهام 874.491 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 349,796

معاملات

تعداد معاملات 994
حجم معاملات 2.328 میلیون
ارزش معاملات 32.54 میلیارد
ارزش بازار 12.223 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 2.328 میلیون 2.328 میلیون
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 386 250
حقیقی 386 250
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 5,981 14,061 14,135 140 1
3 10,300 14,060 14,158 4,000 1
1 1,000 14,050 14,159 3,300 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/24)

65