داده ها

آخرین معامله 7,225 0.00 0.00
قیمت پایانی 7,483 0.00 0.00
اولین قیمت 7,799
قیمت دیروز 7,483
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 7,857 7,109
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 434014
تعداد سهام 874.491 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 349,796

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 6.544 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 7,000 7,127 7,796 13,501 2
1 4,000 7,120 7,820 3,000 1
1 10,000 7,117 7,856 9,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/27)

65