داده ها

آخرین معامله 6,932 0.00 0.00
قیمت پایانی 6,850 0.00 0.00
اولین قیمت 6,471
قیمت دیروز 6,850
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 6,780 6,136
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 397300
تعداد سهام 874.491 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 349,796

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 5.99 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
115 3.786 میلیون 6,932 7,160 173 1
1 3,000 6,830 7,200 15,444 1
1 5,000 6,820 7,440 5,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/10/30)

65