قیمت پایانی تغییر درصد
8,777 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 8,772 0.00 0.00
قیمت پایانی 8,777 0.00 0.00
اولین قیمت 8,910
قیمت دیروز 8,777
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 6,780 6,136
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 509066
تعداد سهام 874.491 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 349,796

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 7.675 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 214 8,739 8,772 1,770 1
1 500 8,713 8,830 8,900 1
1 2,284 8,710 8,836 3,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/4)

65