داده ها

آخرین معامله 22,769 0.00 0.00
قیمت پایانی 22,769 0.00 0.00
اولین قیمت 22,769
قیمت دیروز 22,769
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 22,769 21,877
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 9 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 204.922 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
19 150,246 22,769 0 0 0
1 2,647 22,550 0 0 0
0 0 0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/20)

65