داده ها

آخرین معامله 22,900 11,975.00 109.61
قیمت پایانی 10,949 24.00 0.22
اولین قیمت 22,900
قیمت دیروز 10,925
بازه روز 22,900 22,900
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 9 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 100,000

معاملات

تعداد معاملات 2
حجم معاملات 200
ارزش معاملات 4.58 میلیون
ارزش بازار 98.542 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 250 250
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 3 1
حقیقی 3 1
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/2)

65