قیمت پایانی تغییر درصد
22,852 1,095.00 4.57

داده ها

آخرین معامله 23,500 447.00 1.87
قیمت پایانی 22,852 1,095.00 4.57
اولین قیمت 24,900
قیمت دیروز 23,947
بازه روز 24,900 22,750
قیمت مجاز 25,144 22,750
بازه هفته 25,599 22,746
بازه سال - -
P/E 3199280
تعداد سهام 322 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 128,800

معاملات

تعداد معاملات 811
حجم معاملات 1.13 میلیون
ارزش معاملات 25.818 میلیارد
ارزش بازار 7.358 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 886,297 1.086 میلیون
حقوقی 243,509 43,900
تعداد خرید فروش
مجموع 376 159
حقیقی 372 158
حقوقی 4 1
تغییر حقوقی به حقیقی 4.561 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
4 8,100 23,500 23,555 40 1
1 50 23,000 23,668 500 1
1 54 22,806 23,800 5,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/1)

65