قیمت پایانی تغییر درصد
17,004 108.00 0.63

داده ها

آخرین معامله 16,700 412.00 2.41
قیمت پایانی 17,004 108.00 0.63
اولین قیمت 17,964
قیمت دیروز 17,112
بازه روز 17,964 16,650
قیمت مجاز 4,648 4,206
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 2380560
تعداد سهام 322 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 128,800

معاملات

تعداد معاملات 288
حجم معاملات 604,908
ارزش معاملات 10.286 میلیارد
ارزش بازار 5.475 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 599,908 605,408
حقوقی 5,500 0
تعداد خرید فروش
مجموع 83 113
حقیقی 82 113
حقوقی 1 0
تغییر حقوقی به حقیقی 93.522 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 97 16,690 16,699 10,385 2
1 5,000 16,652 16,700 12,795 2
4 5,828 16,651 16,721 757 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/27)

65