قیمت پایانی تغییر درصد
6,124 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 6,289 0.00 0.00
قیمت پایانی 6,124 0.00 0.00
اولین قیمت 6,451
قیمت دیروز 6,124
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 6,458 5,844
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 857360
تعداد سهام 322 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 128,800

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.972 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 6,512 6,280 6,290 1,100 2
1 200 6,270 6,297 100 1
1 1,000 6,231 6,298 24,465 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/05/24)

65