قیمت پایانی تغییر درصد
4,409 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 4,422 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,409 0.00 0.00
اولین قیمت 4,298
قیمت دیروز 4,409
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,375 3,959
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 617260
تعداد سهام 322 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 181,291

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.42 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 551 4,420 4,428 1,000 1
1 6,791 4,397 4,429 15,350 3
1 3,000 4,395 4,430 16,384 4

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/03/30)

65