قیمت پایانی تغییر درصد
4,400 52.00 1.20

داده ها

آخرین معامله 4,356 8.00 0.18
قیمت پایانی 4,400 52.00 1.20
اولین قیمت 4,478
قیمت دیروز 4,348
بازه روز 4,478 4,350
قیمت مجاز 4,648 4,206
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 616000
تعداد سهام 322 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 128,800

معاملات

تعداد معاملات 112
حجم معاملات 517,460
ارزش معاملات 2.277 میلیارد
ارزش بازار 1.417 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 517,460 458,212
حقوقی 0 59,248
تعداد خرید فروش
مجموع 53 35
حقیقی 53 34
حقوقی 0 1
تغییر حقوقی به حقیقی 260.691 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 12,000 4,354 4,400 5,000 1
3 4,061 4,351 4,440 587 1
1 49,267 4,350 4,449 1,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/09/19)

65