قیمت پایانی تغییر درصد
6,582 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 6,600 0.00 0.00
قیمت پایانی 6,582 0.00 0.00
اولین قیمت 6,949
قیمت دیروز 6,582
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,648 4,206
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 921480
تعداد سهام 322 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 128,800

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.119 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 7,240 6,571 6,600 19,102 2
1 400 6,552 6,645 10,000 1
1 425 6,550 6,660 51,578 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/28)

65