قیمت پایانی تغییر درصد
25,179 1,016.00 4.20

داده ها

آخرین معامله 25,371 1,208.00 5.00
قیمت پایانی 25,179 1,016.00 4.20
اولین قیمت 23,924
قیمت دیروز 24,163
بازه روز 25,371 23,924
قیمت مجاز 25,371 22,955
بازه هفته 27,000 25,959
بازه سال - -
P/E 3525060
تعداد سهام 322 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 128,800

معاملات

تعداد معاملات 781
حجم معاملات 2.672 میلیون
ارزش معاملات 67.289 میلیارد
ارزش بازار 8.108 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 2.672 میلیون 2.472 میلیون
حقوقی 0 200,000
تعداد خرید فروش
مجموع 143 418
حقیقی 143 415
حقوقی 0 3
تغییر حقوقی به حقیقی 5.036 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
94 989,534 25,371 25,630 388 1
1 40 25,300 25,987 94 1
1 1,500 25,137 25,998 3,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/27)

65