قیمت پایانی تغییر درصد
16,457 862.00 4.98

داده ها

آخرین معامله 17,500 181.00 1.05
قیمت پایانی 16,457 862.00 4.98
اولین قیمت 16,455
قیمت دیروز 17,319
بازه روز 17,500 16,455
قیمت مجاز 18,184 16,454
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 2303980
تعداد سهام 322 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 128,800

معاملات

تعداد معاملات 37
حجم معاملات 316,424
ارزش معاملات 5.208 میلیارد
ارزش بازار 5.299 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 232,889 274,424
حقوقی 83,535 42,000
تعداد خرید فروش
مجموع 16 22
حقیقی 14 21
حقوقی 2 1
تغییر حقوقی به حقیقی 683.541 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
4 57,150 16,460 17,497 5,000 1
1 50,000 16,456 17,498 7,401 1
8 83,474 16,455 17,500 4,600 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/26)

65