قیمت پایانی تغییر درصد
10,525 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 10,549 0.00 0.00
قیمت پایانی 10,525 0.00 0.00
اولین قیمت 11,011
قیمت دیروز 10,525
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,648 4,206
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1473500
تعداد سهام 322 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 128,800

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.389 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 200 8,305 11,000 1,000 1
1 110 8,218 11,500 500 1
0 0 0 11,603 104 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/30)

65