قیمت پایانی تغییر درصد
4,995 229.00 4.38

داده ها

آخرین معامله 4,996 228.00 4.36
قیمت پایانی 4,995 229.00 4.38
اولین قیمت 5,300
قیمت دیروز 5,224
بازه روز 5,300 4,963
قیمت مجاز 5,485 4,963
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 699300
تعداد سهام 322 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 128,800

معاملات

تعداد معاملات 252
حجم معاملات 685,151
ارزش معاملات 3.423 میلیارد
ارزش بازار 1.608 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 685,151 685,151
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 101 57
حقیقی 101 57
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 3,140 4,983 4,996 2,996 1
1 1,500 4,982 4,997 17,023 3
1 4,998 4,978 4,998 15,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/27)

65