قیمت پایانی تغییر درصد
24,095 615.00 2.62

داده ها

آخرین معامله 24,089 609.00 2.59
قیمت پایانی 24,095 615.00 2.62
اولین قیمت 24,400
قیمت دیروز 23,480
بازه روز 24,500 23,500
قیمت مجاز 24,654 22,306
بازه هفته 24,900 21,700
بازه سال - -
P/E 3373300
تعداد سهام 322 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 128,800

معاملات

تعداد معاملات 297
حجم معاملات 299,939
ارزش معاملات 7.227 میلیارد
ارزش بازار 7.759 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 259,939 299,211
حقوقی 40,000 728
تعداد خرید فروش
مجموع 137 94
حقیقی 136 93
حقوقی 1 1
تغییر حقوقی به حقیقی 946.259 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 100 24,089 24,279 231 1
1 1,000 24,001 24,295 415 1
1 50 23,890 24,297 83 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/28)

65