قیمت پایانی تغییر درصد
6,133 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 6,196 0.00 0.00
قیمت پایانی 6,133 0.00 0.00
اولین قیمت 6,170
قیمت دیروز 6,133
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 6,319 5,719
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 858620
تعداد سهام 322 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 128,800

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.975 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
3 7,117 6,172 6,172 15,000 1
1 2,000 6,146 6,197 9,800 1
1 10,248 6,144 6,200 18,250 5

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/06/27)

65