قیمت پایانی تغییر درصد
5,121 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 5,169 0.00 0.00
قیمت پایانی 5,121 0.00 0.00
اولین قیمت 5,030
قیمت دیروز 5,121
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,648 4,206
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 716940
تعداد سهام 322 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 128,800

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.649 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,800 5,160 5,180 36,745 7
1 1,000 5,152 5,181 91,147 12
1 970 5,125 5,281 29,971 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/3)

65