قیمت پایانی تغییر درصد
5,352 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 5,300 0.00 0.00
قیمت پایانی 5,352 0.00 0.00
اولین قیمت 5,430
قیمت دیروز 5,352
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 5,502 4,978
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 749280
تعداد سهام 322 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 128,800

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.723 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 323 5,285 5,300 10,285 1
1 193 5,251 5,360 3,000 1
2 5,284 5,250 5,386 400 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/23)

65