قیمت پایانی تغییر درصد
6,771 42.00 0.62

داده ها

آخرین معامله 6,800 71.00 1.06
قیمت پایانی 6,771 42.00 0.62
اولین قیمت 6,800
قیمت دیروز 6,729
بازه روز 6,900 6,780
قیمت مجاز 7,065 6,393
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 947940
تعداد سهام 322 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 128,800

معاملات

تعداد معاملات 27
حجم معاملات 72,649
ارزش معاملات 494.223 میلیون
ارزش بازار 2.18 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 51,000 51,000
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 17 3
حقیقی 17 3
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 870 6,780 6,800 120 1
4 27,446 6,752 6,900 25,060 2
1 4,425 6,748 6,917 10,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/2)

65