قیمت پایانی تغییر درصد
5,789 139.00 2.46

داده ها

آخرین معامله 5,778 128.00 2.27
قیمت پایانی 5,789 139.00 2.46
اولین قیمت 5,841
قیمت دیروز 5,650
بازه روز 5,842 5,750
قیمت مجاز 4,648 4,206
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 810460
تعداد سهام 322 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 128,800

معاملات

تعداد معاملات 178
حجم معاملات 362,322
ارزش معاملات 2.097 میلیارد
ارزش بازار 1.864 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 362,322 358,322
حقوقی 0 4,000
تعداد خرید فروش
مجموع 63 83
حقیقی 63 82
حقوقی 0 1
تغییر حقوقی به حقیقی 23.156 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 3,028 5,756 5,780 10,000 1
2 4,016 5,755 5,781 1,000 1
1 525 5,750 5,784 4,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/27)

65