قیمت پایانی تغییر درصد
6,810 81.00 1.20

داده ها

آخرین معامله 6,810 81.00 1.20
قیمت پایانی 6,810 81.00 1.20
اولین قیمت 6,800
قیمت دیروز 6,729
بازه روز 6,900 6,752
قیمت مجاز 7,065 6,393
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 953400
تعداد سهام 322 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 128,800

معاملات

تعداد معاملات 79
حجم معاملات 181,191
ارزش معاملات 1.234 میلیارد
ارزش بازار 2.193 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 166,873 166,873
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 39 13
حقیقی 39 13
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 1,713 6,805 6,890 4,500 2
1 277 6,804 6,900 29,731 6
1 4,388 6,803 6,915 1,288 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/2)

65