قیمت پایانی تغییر درصد
4,996 228.00 4.36

داده ها

آخرین معامله 4,964 260.00 4.98
قیمت پایانی 4,996 228.00 4.36
اولین قیمت 5,300
قیمت دیروز 5,224
بازه روز 5,300 4,963
قیمت مجاز 5,485 4,963
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 699440
تعداد سهام 322 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 128,800

معاملات

تعداد معاملات 220
حجم معاملات 633,390
ارزش معاملات 3.165 میلیارد
ارزش بازار 1.609 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 633,390 633,390
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 91 51
حقیقی 91 51
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,622 4,964 4,998 4,797 1
4 7,008 4,963 4,999 5,600 1
1 2,500 2,862 5,000 16,687 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/27)

65