قیمت پایانی تغییر درصد
16,491 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 15,983 0.00 0.00
قیمت پایانی 16,491 0.00 0.00
اولین قیمت 16,777
قیمت دیروز 16,491
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,648 4,206
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 2308740
تعداد سهام 322 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 128,800

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 5.31 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 15,983 746,748 35
0 0 0 16,000 20,000 1
0 0 0 16,299 2,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/29)

65