قیمت پایانی تغییر درصد
5,090 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 5,150 0.00 0.00
قیمت پایانی 5,090 0.00 0.00
اولین قیمت 5,049
قیمت دیروز 5,090
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 5,160 4,670
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 712600
تعداد سهام 322 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 128,800

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.639 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 50,000 5,120 5,144 1,500 1
1 248 5,110 5,160 6,615 4
1 4,800 5,100 5,502 1,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/29)

65