قیمت پایانی تغییر درصد
6,747 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 6,740 0.00 0.00
قیمت پایانی 6,747 0.00 0.00
اولین قیمت 6,886
قیمت دیروز 6,747
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 7,084 6,410
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 944580
تعداد سهام 322 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 128,800

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.173 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 200 6,451 6,900 200 1
1 358 5,550 6,917 10,000 1
1 5,000 3,210 6,980 37,261 5

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/3)

65