قیمت پایانی تغییر درصد
5,650 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 5,809 0.00 0.00
قیمت پایانی 5,650 0.00 0.00
اولین قیمت 5,564
قیمت دیروز 5,650
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,648 4,206
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 791000
تعداد سهام 322 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 128,800

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.819 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 3,800 5,635 5,800 50,000 1
1 191 5,632 5,810 7,600 3
1 14,000 5,615 5,820 14,500 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/24)

65