قیمت پایانی تغییر درصد
6,151 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 6,153 0.00 0.00
قیمت پایانی 6,151 0.00 0.00
اولین قیمت 5,940
قیمت دیروز 6,151
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 6,192 5,604
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 861140
تعداد سهام 322 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 128,800

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.981 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 8,707 6,147 6,156 31,000 2
1 164 6,100 6,178 25,050 1
1 10,000 6,000 6,180 32,100 3

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/05/23)

65