قیمت پایانی تغییر درصد
22,819 1,128.00 4.71

داده ها

آخرین معامله 22,750 1,197.00 5.00
قیمت پایانی 22,819 1,128.00 4.71
اولین قیمت 24,900
قیمت دیروز 23,947
بازه روز 24,900 22,750
قیمت مجاز 25,144 22,750
بازه هفته 25,599 22,746
بازه سال - -
P/E 3194660
تعداد سهام 322 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 128,800

معاملات

تعداد معاملات 526
حجم معاملات 886,719
ارزش معاملات 20.234 میلیارد
ارزش بازار 7.348 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 686,719 886,719
حقوقی 200,000 0
تعداد خرید فروش
مجموع 303 95
حقیقی 299 95
حقوقی 4 0
تغییر حقوقی به حقیقی 4.564 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 750 22,753 22,999 1,132 1
1 1,000 22,752 23,000 4,000 1
2 2,100 22,751 23,089 15,440 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/1)

65