قیمت پایانی تغییر درصد
8,582 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 8,600 0.00 0.00
قیمت پایانی 8,582 0.00 0.00
اولین قیمت 9,000
قیمت دیروز 8,582
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,648 4,206
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1201480
تعداد سهام 322 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 128,800

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.763 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 28,587 8,560 8,619 837 1
2 6,000 8,530 8,630 4,500 1
1 11,903 8,517 8,700 100 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/4)

65