قیمت پایانی تغییر درصد
5,822 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 5,829 0.00 0.00
قیمت پایانی 5,822 0.00 0.00
اولین قیمت 6,030
قیمت دیروز 5,822
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 6,113 5,531
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 815080
تعداد سهام 322 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 128,800

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.875 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 50,000 5,517 6,030 4,235 1
1 1,395 5,273 6,056 7,412 1
1 5,000 3,210 6,095 1,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/29)

65