قیمت پایانی تغییر درصد
4,058 104.00 2.50

داده ها

آخرین معامله 3,985 177.00 4.25
قیمت پایانی 4,058 104.00 2.50
اولین قیمت 4,088
قیمت دیروز 4,162
بازه روز 4,190 3,955
قیمت مجاز 4,648 4,206
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 568120
تعداد سهام 322 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 128,800

معاملات

تعداد معاملات 175
حجم معاملات 383,454
ارزش معاملات 1.556 میلیارد
ارزش بازار 1.307 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 383,454 383,454
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 91 26
حقیقی 91 26
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 15,000 3,980 3,985 7,726 1
1 1,000 3,973 4,100 6,296 1
2 1,751 3,972 4,148 20,000 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/09/25)

65