داده ها

آخرین معامله 1,900 28.00 1.50
قیمت پایانی 1,906 34.00 1.82
اولین قیمت 1,932
قیمت دیروز 1,872
بازه روز 1,932 1,884
قیمت مجاز 1,965 1,779
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1118822
تعداد سهام 1.4 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 109
حجم معاملات 1.02 میلیون
ارزش معاملات 1.943 میلیارد
ارزش بازار 2.668 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.02 میلیون 1.02 میلیون
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 28 37
حقیقی 28 37
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 5,000 1,887 1,915 2,000 1
1 15,000 1,885 1,918 8,000 1
1 336 1,884 1,919 2,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/30)

65