داده ها

آخرین معامله 1,979 52.00 2.70
قیمت پایانی 1,920 7.00 0.36
اولین قیمت 1,958
قیمت دیروز 1,927
بازه روز 1,979 1,897
قیمت مجاز 2,054 1,860
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1127040
تعداد سهام 1.4 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 173
حجم معاملات 710,654
ارزش معاملات 1.364 میلیارد
ارزش بازار 2.688 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 710,654 660,654
حقوقی 0 50,000
تعداد خرید فروش
مجموع 54 66
حقیقی 54 65
حقوقی 0 1
تغییر حقوقی به حقیقی 96 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 34,750 1,904 1,979 6,067 1
2 1,535 1,901 1,989 12,500 2
1 10,032 1,900 1,990 11,017 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/01/5)

65