داده ها

آخرین معامله 2,769 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,718 0.00 0.00
اولین قیمت 2,758
قیمت دیروز 2,718
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,874 2,602
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1595466
تعداد سهام 1.4 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.805 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 1,500 2,722 2,769 450 1
1 2,500 2,703 2,789 4,889 1
6 8,154 2,700 2,790 15,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/05/1)

65