داده ها

آخرین معامله 1,877 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,873 0.00 0.00
اولین قیمت 1,918
قیمت دیروز 1,873
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,054 1,860
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1099451
تعداد سهام 1.4 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.622 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 12,392 1,857 1,880 28,194 1
1 3,000 1,855 1,882 26,573 2
1 1,235 1,852 1,883 2,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/10/30)

65