داده ها

آخرین معامله 1,961 93.00 4.98
قیمت پایانی 1,860 8.00 0.43
اولین قیمت 1,900
قیمت دیروز 1,868
بازه روز 1,961 1,782
قیمت مجاز 1,961 1,775
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1091820
تعداد سهام 1.4 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 275
حجم معاملات 2.007 میلیون
ارزش معاملات 3.732 میلیارد
ارزش بازار 2.604 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 2.007 میلیون 2.007 میلیون
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 77 99
حقیقی 77 99
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 15,380 1,961 1,961 122,748 5
4 180,000 1,953 0 0 0
1 1,000 1,903 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/2)

65