داده ها

آخرین معامله 3,265 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,236 0.00 0.00
اولین قیمت 3,388
قیمت دیروز 3,236
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,428 3,102
بازه هفته 3,388 3,013
بازه سال - -
P/E 1899532
تعداد سهام 1.4 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 4.53 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 750 3,265 3,285 29,000 1
2 5,760 3,262 3,287 29,267 1
1 5,000 3,261 3,293 33,710 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/22)

65