قیمت پایانی تغییر درصد
12,502 277.00 2.27

داده ها

آخرین معامله 13,000 775.00 6.34
قیمت پایانی 12,502 277.00 2.27
اولین قیمت 12,500
قیمت دیروز 12,225
بازه روز 13,395 11,800
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 100 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 754
حجم معاملات 1.957 میلیون
ارزش معاملات 24.465 میلیارد
ارزش بازار 1.25 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.957 میلیون 1.236 میلیون
حقوقی 0 720,793
تعداد خرید فروش
مجموع 271 178
حقیقی 271 177
حقوقی 0 1
تغییر حقوقی به حقیقی 9.011 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/30)

65