داده ها

آخرین معامله 7,015 0.00 0.00
قیمت پایانی 7,019 0.00 0.00
اولین قیمت 7,295
قیمت دیروز 7,019
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 7,290 6,717
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 100 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 701.9 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/21)

65