داده ها

آخرین معامله 13,172 0.00 0.00
قیمت پایانی 13,168 0.00 0.00
اولین قیمت 13,172
قیمت دیروز 13,168
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 12,552 11,822
بازه هفته 13,172 11,536
بازه سال - -
P/E 7966640
تعداد سهام 211.2 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.781 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
10 73,495 12,552 0 0 0
1 100 12,550 0 0 0
2 10,495 12,222 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/22)

65